Şi acest lucru a devenit posibil graţie continuării şirului de instruiri practice pentru producătorii de căpşuni şi pomuşoare, de astă dată organizate, pe

25 septembrie curent, in cadrul unui Atelier regional de lucru la Orhei cu tematica: „Tehnologii moderne de producere a fructelor şi de multiplicare a materialului săditor la cultura de căpşun, zmeur şi mur„ .Evenimentul a fost organizat in contextul Zilei Câmpului, care s-a desfăşurat pe un Lot  Demonstrativ in localitatea Mana din raionul Orhei.

In cadrul acestui Atelier de lucru – Ziua Câmpului au fost prezentate informaţii teoretice şi demonstrări practice la domeniile de: producere a

materialului săditor de căpşun prin stoloni prin fondarea plantaţiei-mamă: stoloniere de căpşun şi, in particular, elemente constructive; costuri, investiţi şi manipulări practice la producerea de stoloni de căpşun; infiinţarea şi intreţinerea plantaţiilor intensive pe rod de căpşun, zmeur şi mur; lucrări tehnologice şi menţinerea stării fi tosanitare a plantelor in plantaţii

comerciale de zmeur şi mur; aplicarea irigării şi fertilizărilor radiculare şi faziale in baza de diagnostic de plantă – sol; observaţii fenologice şi aprecierea stării fi tosanitare a plantaţiilor comerciale de zmeur şi mur; Managementul Integrat de Protecţie a Plantelor şi identificarea carenţelor de macro şi microelemente cu acţiuni profilactice şi demonstrări practice.

In cazul dat experienţa teoretică şi practică a fost demonstrată de doi dintre cei mai iscusiţi facilitatori ai Şcolilor de Câmp ale Fermierilor (ŞCF) – Trofim Gavrilov /Speia/Anenii Noi) şi Petru Vizitiu (Hristoforovca/ Ungheni), precum şi de gazda lotului demonstrativ din cadrul proiectului – Andrei Ţăruş, care au răspuns la numeroasele intrebări vizavi de provocările care survin in procesul cultivării şi intreţinerii culturilor de căpşun, zmeur şi mur.

– Deşi pentru noi, producătorii agricoli, timpul este mereu in deficit, personal sunt unul dintre acei care fac tot posibilul ca să asist la seminarele gen cel de azi, organizate de ACSA. Deoarece m-am convins in repetate

rânduri că ele sunt cu adevărat utile, bine gândite şi bine organizate, avu să ne spună intr-o discuţie intreţinută pe lotul experimental de la GŢ „Sergiu Ţăruş”, din Mana, Iurie Marinescu, preşedintele Cooperativei Agricole „Marfidor” din Dobrogea Veche, raionul Sângerei. Prima mea incercare de a cultiva bacifere ţine de anul 2005, când am plantat 10 ari de căpşun şi 10 – de zmeur. Ca la ziua de azi cooperativa noastră, fondată pe parcurs, să gestioneze 5 hectare de căpşun. zmeur, mure etc. Ne-am convins că dacă lucrezi cu tragere de inimă şi ca la carte, acest business poate deveni

realmente unul profi tabil, lucru despre care se vorbeşte, argumentat

şi convingător, şi la seminarul de azi.

***

Dar, in debutul seminarului, in faţa asistenţei (peste 50 de fermieri care gestionează afaceri de profi l in domeniul baciferelor) – s-au produs Anatol

Fala, Coordonator de proiect ACSA-FAO, şi Valerian Balan, profesor universitar, Expert-consultant de proiect, care, de fapt, ulterior au monitorizat şi au facilitat intregul parcurs al seminarului de la Mana.

In acest sens, reamintim cititorilor noştri că Atelierul practic de lucru este parte a activităţilor realizate in cadrul Proiectului „Consolidarea capacităţii

micilor producători de pomuşoare (FAO/TCP/MOL 3608)”, finanţat de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO) şi

implementat in parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării

Regionale şi Mediului (MADRM) şi Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA).

La Atelierul de lucru – Ziua Câmpului, despre care se relatează in articolul de faţă, au participat producătorii de căpşuni şi culturi bacifere din raioanele

Orhei, Anenii Noi, Căuşeni, Sângerei şi Teleneşti, precum şi studenţi ai specialităţii „Ştiinţe Horticole” a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, care deja dezvoltă afaceri in acest sector sau doresc să iniţieze astfel de

afaceri pe viitor in sectoarele de cultivare a căpşunului, zmeurului

şi murului.

N.n.: Conform agendei serialului de seminare, in cadrul Atelierelor practice de lucru urmează a se replica şi efectua schimb de experienţa avansată cu cei peste 170 fermieri membri ai 10 Şcoli de Câmp ale Fermierilor in implementarea tehnologiilor avansate de producere de material săditor şi de cultivare la cultura căpşunului şi culturilor bacifere.

Următorul Atelier cu tematica respectivă va fi organizat in a doua jumătate a lunii curente in Negurenii Teleneştilor, in pepiniera autorizată a lui Valerian Malai.

 

Ilie BUJOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here