Consiliul  Administrativ  al  Federației Naționale  a  Fermierilor  din  R.Moldova  își  exprimă  repetat  îngrijorarea  față  de  situația  creată  în  sectorul  agricol  ca  urmare  a  calamnităților  naturale,  în  special  a  secetei,  și  lipsa  de  măsuri  operative  și  eficiente  din  partea  statului  pentru  a  atenua  consecințele  ei.

Agricultorii  care  au  fost  grav  afectați  de  secetă  pur și  simplu  nu  mai  por  să-și  permit  să  producă  cheltueli  pentru  a  continua  procesul  de  producție.

Ei  nu  au  mijloace  financiare  pentru  a plăti  salarii  angajaților,  să  înceapă  pregătirea  terenurilor  agricole  de  un  nou  ciclu  agricol,  să  procure  semințe  pentru  însămînțările  de  toamnă,  combustibil,  îngrășăminte,  piese  de  schimb, etc.

Federația  Națională  a Fermierilor  ani  în  șir  a  propus  autorităților  să  adopte  Legea  cu  privire  la  compensarea  pierderilor  suportate  de  către  agricultori  în  urma  calamnităților  naturale,  însă lipsa  lor de  responsabilitate  pentru  asigurarea  securității  alimentare  a statului,  față  de  problemele  cu  care  se  confruntă  agricultorii a  făcut  să  nu  avem  această  Lege necesară  economiei  agrare, cît  și  societății  în  ansamblu.

Cuantumul valoric  pe  cultură,  raportat la unitatea  de  suprafață  în  proiectul  Regulamentului  privind  modul  de  acordare  a  compensațiilor pentru  diminuarea consecințelor  secetei  și  grindinei  asupra  recoltei a.2020  este   infim  în  comparație  cu  cheltuelile  effectuate,  namaivorbind  de  veniturile  pierdute  de  către  fermieri.

FNFM  solicită  Guvernului și  Parlamentului  R.Moldova  în  această  situație  gravă  pentru  agricultori:

  1. Să declare  situație de  forță  majoră  în  agricultură pentru  producătorii  agricoli  care  au  fost  afectați  de secetă;
  2. Să scutească  producătorii  agricoli,  afectați de secetă,  de plata  impozitelor, taxelor și  plăților  în  Fondul  social pentru  perioada 01.04.2020-01.09.2021;
  3. Să subvenționeze procurarea  semințelor și  îngrășămintelor  necesare  pentru  semănatul  de  toamnă în  proporție  de 75 la  sută   agricultorilor,   care  au  fost  afectați  de  secetă;
  4. Să încurajeze  sistemul  bancar  să  ofere credite  la  dobînzi  rezonabile  producătorilor  agricoli  pentru  ciclul  agricol 2020-2021;
  5. Să adopte  Legea  cu  priviere  la  compensarea pagubelor  suportate  de  către  agricultori  în  urma  calamnităților   naturale;
  6. Să aprobe  cuntumul  plăților  în  calitate  de  compensație a  pierderilor  pe  cultură    în  mărimea  cheltuelilor  de producție  efectuate  pe  suprafețele  afectate de  secetă  și  grindină, ținînd  cont  și  de  gradul  de  afecțiune;
  7. Să constitue o  Comisie specială  pentru  situațiile  excepționale  din  agricultură.

În  contextul  celor  expuse  FNFM  susține  revolta  agricultorilor  din  raioanele  Ștefan-Vodă  și  Căușeni  și  chiamă  toți agricultorii  din  țară  să se  solidarizeze pentru  ași  apăra  drepturile  și  interesele  economice  și  sociale  afectate  de proasta  gestionare a situației  de  criză  economică și  pandemică  de  către  autorități.

În  cazul  neluării  de  măsuri  eficiente  pentru  depășirea  situației  de  criză   fără  precedent  din  agricultură  Federația  Națională  a Fermierilor  va  chema     organizațiile  profesionale  din  domeniu   la  organizarea  de  acțiuni  ample  de  protest  împotriva  tratamentului  iresponsabil  a  situației  de  către instituțiile  statului.

 

Consiliul Administrativ

al  FNFM

Chișinău,  28.07.2020

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here