Comparativ cu mulţimea de aşezări umane din spaţiul dintre Prut şi Nistru, atestate documentar în perioada medievală, satul Gura Galbenei este o localitate relativ tânără, a cărei întemeiere coboară în negura vremii la anii de după constituire, în 1775, a unei noi unităţi administrativ-teritoriale în componenţa Principatului Moldovei, şi anume a ţinutului Hotărniceni. Întemeiat în limitele acestui nou ţinut, satul Gura Galbenei se dizvoltă intens şi, într-un timp scurt , se evidenţiază printr-un număr mare de locuitori. La începutul secolului al XIX-lea, Gura Galbenei era cel mai mare sat după numărul populaţiei din ţinutul Hotărniceni şi avea calitatea de centru administrativ al acestui ţinut, în el aflându-se reşedinţa Isprăvniciei ţinutului Hotărniceni. Prin dispoziţia autorităţilor basarabene din 1813, localităţii i se acordă statut de târg.

Comuna Gura Galbenei este aşezată de-a lungul râului Cogâlnic şi se mărgineşte în partea de nord cu satul Bozieni, iar la sud cu satul Hârtop. La sud pe valea Cogâlnicului, până la valea Lopatnicului, sunt 24 de movile, care poarta numele de „movilele strajilor”. La vale de localitate se afla o movilă numită „Movila Sfatului” de mari dimensiuni, pe vârful unui deal. Numele „Movila Sfatului” s-ar fi dat deoarece se adunau în acest loc căpeteniile tătare la sfat.
Către 1815 satul avea 3 iazuri, 30 de vii, 35 de mori de vânt. În iunie 1823 în pădurea de lângă Gura Galbenei localnicii au prins cu arcanul 195 de otomani pe care i-au mânat încătuşati la Chişinău
. În localitate erau două biserici cu hramul „Sf. Gheorghe” şi „Adormirii Maicii Domnului”.
Recensământul din 1859 găsea în Gura Galbenei 396 de case, 895 de bărbaţi şi 763 de femei. În 1877 la Gura Galbenei a fost plasată comenduirea Diviziei căzăceşti Kaukaz, condusă de generalul Skobelev. În curând aici s-a deschis o staţie de telegraf. In 1897 localitatea avea 2
şcoli.  
La începutul secolului Gura Galbenei este târgu
şor cu 406 case şi o populaţie de 2.442 de oameni, biserică, staţie de cai de poştă; ruinele vechiului conac al familiei Balş. 

La est de sat (a patra de la nord, pe panta stângă a vâlcelei Valea Coţofana), este amplasată râpa „Coţofana”arie protejată din categoria monumentelor naturii de tip geologic sau paleontologic.

Numărul populaţiei prezente la 01.01.2020 este 5002 persoane.

***

Ce obiective imediate îşi propune echipa Primăriei?

Cu suportul Agenţiei Statelor Unite pentru USAID în Moldova şi a Programului „Comunitatea Mea” şi cu contribuţia locală se va efectua reparaţia capitală a blocului V 1 din grădiniţa „Guguţă”, aproximativ 160 copii vor putea fregventa această grădiniţă după reparaţie.

De asemenea, împreună cu primăriile partenere: Lipoveni, Ivanovca Nouă şi Albina s-a semnat acordul de parteneriat în cadrul Proiectului de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC” pentru îmbunătăţirea serviciilor de gospodărie comunală şi cu implicarea activă a locuitorilor, finanţat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare şi Implementat de „Skat Consulting” LTD pentru procurarea buldoexavatorului, pentru rezolvarea diferitor probleme din localităţile partenere participante în cadrul proiectului.

Ce se mai include pe agenda de lucru a echipei primăriei noastre?

În plan social vorbim despre Proiectul „Amplasarea panourilor fotovoltaice” pe acoperişul Complexului Sportiv în parteneriat cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică din Republica Moldova şi Consiliul Raional Cimişlia;încheierea  unui acord de colaborare cu Misiunea socială „Diaconia” în cadrul Proiectului „Banca de Alimente Moldova”. Împreună cu angajaţii Cantinei Sociale „Nadejda”, au loc întâlniri cu grupurile de lucru în vederea susţinerii persoanelor social vulnerabile (copii din familiile social vulnerabile, persoane singuratice în etate şi persoane cu dezabilităţi) şi de implicare activă a locatarilor în soluţionarea problemelor localităţii;Iluminatul stradal – s-au instalat leduri în diferite regiuni din localitate – peste 4800, urmând să fie iluminate şi alte străzi;extinderea filialei Şcolii de Artă Cimişlia, ce va fi frecventată de la 9 la 33 copii, şi a colectivului pedagogic de la 1 la 4 profesori; deschiderea claselor noi de: pian, vioară, canto şi teoria muzicii.

La capitolul „Consolidarea infrastructurii”:

-Lucrări de reparaţie capitală a podului spre cimitirul vechi.

-Instalarea a 4 inele din beton pe strada Şciusev pentru scurgerea apelor pluviale.

-Efectuarea lucrărilor de înlăturare a daunelor în urma calamităţilor naturale (inundaţii) pe străzile: Şciusev, M. Eminescu în colaborare cu Serviciul de Pompieri şi Salvatori.

– Reparaţia capitală a străzii Fântânilor,din regiunea Tineretului, ce se intersectează cu străzile Teodorovici, Mihai Viteazul şi Sadoveanu, executată din fondul rutier şi contribuţia cetăţenilor, în total s-au reparat 1300 m. drum varianta albă.

În scopul asigurării ordinei publice şi securităţii publice, pe lângă Sectorul de Poliţie nr. 3 care deserveşte s. Gura Galbenei şi încă 20 de localităţi, au fost organizate două echipaje de patrulare şi reacţionare operativă care activează în regim 24/24.

Va continua colaborarea cu asistenţa socială – vizite la domiciliu, pachete sociale, ajutor material, întâlniri cu Comisia Multidisciplinară.

După câte vedem, planuri şi idei sunt multe. Ne vom strădui ca ele să devină o realitate.

 

Înregistrare: Ilie BUJOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here