Oraşul Rezina, reşedinţa raionului cu acelaşi nume, este situat în partea de nord-est a RM, la  98 km de capitala Chişinău, pe malul drept al râului Nistru, la o distanţă de 3 km de la gara feroviară Rîbniţa şi de 6 km de staţia feroviară Mateuţi. Oraşul este traversat de drumurile de tranzit Orhei-Râbniţa, respectiv Bălţi-Şoldăneşti-Râbniţa.

Conform  recensământului din anul 2014 populaţia era de 14200 locuitori. În componenţa oraşului intră 3 suburbii: Ciorna, Boşerniţa şi Stohnaia.

Actualul primar de Rezina – domnul Simion Tatarov – se află la al doilea mandat respectiv, până la aceasta fiind antrenat în antreprenoriatul pruvat. Fire energică şi sociabilă, în scurt timp a izbutit să se manifeste ca o persoană responsabilă din domeniul activităţii administraţiei publice locale, lucru pentru care a şi intrat , în cadrul ultimelor alegeri locale, în posesia celui de al doilea mandat de edil al acestui frumos oraş de pe Nistru. Or, la iniţiativa şi cu participarea nemijlocită a dumnealui în urbea dată pe parcurs au fost implementate cu succes mai multe proiecte importante, totodată fiind stabilite relații trainice de parteneriat cu diferite instituţii de administrare publică locală şi organizaţii obşteşti din mai multe țări, precum, SUA, România, Polonia, Germania, Slovacia. Evident, toate aceste parteneriate au favorizat procesul de dezvoltare a infrastructurii socio-economice şi culturale a comunităţii respective.

În acest context, deosebit de fructuoase s-au dovedit a fi relaţiile de parteneriat cu colegii din România. Ca rezultat, a fost semnat un Acord de înfrățire între orașul Rezina și orașul Mizil, județul Prahova, România, documentul respective fiind  semnat la 27 martie 2022, între Primarul orașului Rezina, Simion Tatarov, și Primarul orașului Mizil, Silviu-Calin  Negraru, fiind asistați de Ambasadorul  R.Moldova la București  Excelența  sa Victor Chirilă și prefectul  Județului  Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu. Ceremonia a avut  loc în  Parcul “Constantin Stere” din oraşul Bucov. Acest Acord de înfrățire între aceste două comunități de pe malurile Prutului, ambele cu aspirații pro-europene commune, au la bază dorința de a apropia şi mai mult comunităție pe care le reprezintă.

– Deşi au trecut doar câteva luni de la semnarea acordului respectiv, lucrările de pregătire întru a purcede la acţuini practice concrete sunt în toi, declară primarul de Rezina. Şi avem certitudinea că multe dintre obiectivele programate se vor materialize, deoarece şi noi, şi colegii de la Primăria din Mizil avem aceleaşi aspiraţi, aceleaşi scopuri – să facem localităţile noastre şi mai prospere, şi mai moderne.

***

Şi, întru a argumenta afirmaţia primarului de Rezina, oferim cititorilor noştri câteva date statistice ce ilustrează activitatea din ultimul timp al administraţiei publice locale respective. Actualmente, în cadrul Primăriei orașului Rezina activează 20 de angajați responsabvili de bunul mers al lucrurilor din diferite domenii din viaţa comunităţii. Anume şi cu suportul lor, graţie competenţei şi responsabilităţii fiecăruia, în perioada administrării Primăriei de către actualul primar, s-au implementat cu succes  sau se află în curs de implementare diverse proiecte importante pentru localitate, printre care:

La începutul luni iulie curent au demarat lucrările de reparație capitală pe mai multe sectoare de drum din oraș, cu  costul total al  lucrărilor de 13 290 149,35 lei.

  • În luna mai 2022 au demarat lucrările de construcție a traseului de canalizare  Rezina-Vest, din or.Rezina. Acestea sunt parte a Proiectului „Îmbunătățirea calității vieții în orașul Rezina: asigurarea accesului la sistemul de canalizare”, parteneri fiind Agenția de Dezvoltare Regională Senec-Pezinok (Slovacia),Centrul Agenției pentru Dezvoltare Regională (Moldova), Primăria Rezina (Moldova).

Durata lucrărilor: octombrie 2021 – martie 2023.

Buget: Valoarea totală a proiectului este de 218.020,00 EUR .

  • La 2 iulie 2022 s-a dat start primei ediții a Festivalului Pescarilor de la Nistru din Rezina. Evenimentul a fost organizat de catre Primaria orașului în parteneriat cu ELITA TV Rezina și Lafarge Moldova.
  • În anul 2020 au fost efectuate lucrări de construcție a Terenului Sportiv Multifuncțional din or.Rezina ,,,Crearea unui spațiu multifuncțional destinat activităților sportive”, beneficiar fiind Primăria or. Rezina,  proiect finanțat în cadrul Fondului Granturilor Mici 2020 – ediția Revitalizare Urbană, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova, cu suportul Polish Aid, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și Ministerul Fondurilor pentru Dezvoltare și Politică Regională al Republicii Polonia.”
  • Tot în anul 2020 a fost inaugurat cu succes sistemul de iluminat public modern  instalat pe podul de peste Nistru, care face legătura între orașele Rezina și Rîbniț Proiectul a fost dezvoltat prin intermediul Programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD.Gazda evenimentului a fost administrația publică de nivelui I, reprezentată de Primarul orașului Simion Tatarov,  Peter Michalko, ex-ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, și Dima Al-Khatib, reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova.
  • Pe 19 decembrie 2019 a avut loc inaugurarea ,, Orășelului Speranțelor”, programul de granturi mici pentru sprijinirea unei comunități prietenoase vârstei, lansat în cadrul proiectului ,,Îmbătrânire și Sănătate”, acest proiect a fost implementat în parteneriat cu AO,,Casmed”, Help Age Internațional cu suportul financiar al Crucii Roșii din Elveția și APL.La 10 decembrie 2019, în orașul Rezina a fost dezvelit monumentul consacrat grănicerilor Companiei VIII Rezina și eroilor căzuți în primul război mondial.
    Monumentul a fost ridicat inițial în 1936 și distrus în 1945.
  • Pe parcurs s-au executat ”Lucrări civile la Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” finanțat în cadrul Componentei A.2 a Proiectului „Reforma Învățământului în Moldova” de Banca Mondială, gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;” Lucrări civile la grădinițade copii nr.2 „Andrieș”” finanțat în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată de Guvernul României pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova.

***

N.n.: Evident, chiar şi o simplă enumerare a celor realizate în anii de la urmă de echipa de la Primăria Rezina motivează întru totul optimismul ei.

Lucru ce nu poate să nu ne bucure.

Ilie FRUNZĂ

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here