Recent la Chişinău s-a produs un eveniment care, cu siguranţă, ne oferă prilejul să afirmăm că deja are şi va avea şi în continuare o influenţă majoră în dezvoltarea şi modernizarea agriculturii noastre – mai bine zis, asupra unui aspect mai concret din domeniul respectiv şi anume cultura de soia din Moldova. Afirmaţia ţine de faptul că pe 6 noiembrie curent a fost organizat un Atelier de lucru programat să contrubuie substanţial la elaborarea unui Plan național de acțiuni privind lanțurile valorice în sectorul culturii de soia din Republica Moldova.

 

Atelierul a fost desfășurat în cadrul Proiectului, finanțat de Uniunea Europeană, având genericul  „Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea în lanțurile valorice interne și globale, în special în sectorul culturii de soia”, proiectul urmând să fie implementat în perioada aprile 2018 – martie 2021, de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (AAD), în parteneriat cu Donau Soja Austria și Pro Didactica, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova.

 

Scopul atelierului a fost de a oferi posibilitatea tuturor părților interesate să contribuie la elaborarea Planului național de acțiuni. După cum a ţinut să-i comunice corespondentului nostru Viorel Gherciu, Managerul proiectului în cauză, obiectivele principale ale proiectului se axează pe dezvoltarea unor lanțuri valorice agroalimentare competitive, moderne și durabile în Moldova, în special a lanțului valoric al culturii de soia, cu accent pe următoarele componente:

–             consolidarea capacităților de inovare și educație în sectorul agriculturii în Republica Moldova;

–             sporirea accesului la piețe și extinderea cererii de produse agroalimentare calitative;

–             utilizarea standardelor și a certificării pentru a spori performanța lanțurilor valorice;

–             promovarea unui mediu favorabil asigurării standardelor de calitate în sectorul agroalimentar, în special în sectorul culturii de soia.

 

Cât priveşte beneficiarii proiectului, aceştia sunt sau urmează a fi

producători agricoli (mici, medii și mari); asociațiile de fermieri; prestatorii de servicii (extensie și organisme de certificare); lucrători în agricultură și procesare alimentară: utilizatorii de soia (industria furajelor și crescătorii de animale); institute și cercetare și dezvoltare şi, în ultima instanţă – consumatorii finali.

– În acest sens, a ţinut să specifice domnul Gherciu, strategia de marketing constă în creşterea productivităţii, calităţii şi conţinutului de proteină din soia, prin stimularea includerii soiei în portofoliul de culturi anuale ale fermierilor  şi construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia nemodificată genetic, precum şi cea ecologică, care să asigure o cerere stabilă şi preţuri atractive/competitive.

***

Dar poate apărea întrebarea: de ce atenţia organizatorilor

acestui atelier s-a concentrat anume pe cultura de soia? Argumente în favoarea unei atare decizii sunt mai multe şi toate cu destulă pondere. Or, cum a specificat în inaugurarea evenimentului, Iva Stamenova, Manager de proiect din partea Delegaţiei UE în Republica Moldova, proiectul pus în discuţie este unul foarte important nu numai vizavi de Lanţul Valoric pentru producerea de soia, ci şi pentru agricultura luată în ansamblu a Moldovei, dată fiind ponderea tot mai pronunţată a soiei în economiile europene. Şi, deci, cuplată la acestea din urmă, şi agricultura noastră  obţine premise reale de a institui parteneriate profitabile cu consumatorii de pe imensa piaţă europeană a produselor agricole. În acest sens – doar câteva detalii. În anul 2017 consumul total intern de soia a fost de 81,4 mii tone – aproape dublu comparativ cu anul 2014 – 43,3 mii tone; în 5 ani importul de şrot de soia a crescut de 4 ori: 10,5 mii tone  (2013) vs. 39,5 mii tone  (2017).

Pe parcursul lucrărilor atelierului s-a subliniat în repetate rânduri că este foarte important ca procesul de elaborare a Planului de acțiuni să includă expertiza și perspectiva tuturor componentelor lanțului valoric. Evenimentul a demarat cu prezentarea rezultatelor analizei lanțului valoric al culturii de soia, desfășurate anterior în cadrul proiectului, mai apoi urmând discuțiile pe marginea provocărilor actuale ale sectorului și soluțiile posibile pentru depășirea acestor provocări.

 

***

La eveniment au participat Georgeta Mincu, ex-sMinistrul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, Iva Stamenova, Manager de proiect din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Alexander Karner, Director de țară, Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, Matthias Kroen, Director Donau Soja Austria, precum și peste 60 reprezentanți ai părților interesate, cum ar fi producători agricoli, asociații de fermieri, organisme de certificare, unități de procesare, utilizatorii de soia, instituții de educație agricolă,  cercetare și dezvoltare.

 

Reamintim cititorilor noştri că opiniile, constatările și recomandările prezentate în cadrul atelierului de lucru vor servi drept bază justificativă pentru elaborarea Planului Național de Acțiuni privind cultura de soia.

 

N.r.: În unul din numerele viitoare ale publicaţiei noastre vom reveni mai detaliat la tema „Cultura de soia în Republica Moldova”.

 

Ilie BUJOR

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here