Conform programului ”Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027” lansat la Iași, beneficiari  sunt comunităţile de la frontieră din judeţele Iaşi, Galaţi, Vaslui, Botoşani şi comunităţile de pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, iar bugetul alocat este de 85,87 milioane de euro, din care 77,29 milioane de euro reprezintă fonduri europene nerambursabile, iar 8,58 milioane de euro va fi din contribuţia naţională a României.

Programul se bazează pe parteneriat între autorităţile centrale şi locale din România şi Republica Moldova și vine în continuarea celor două programe Interreg al căror final este anul acesta. Domeniile vizate de acest program sunt: sănătatea, educaţia, turismul şi cultura, schimbările climatice, buna guvernanţă şi managementul frontierei.

Prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova, vor putea fi dotate cu echipamente şi modernizate unităţi medicale şi instituţii de învăţământ, vor fi reabilitate obiective turistice şi se vor putea realiza proiecte în parteneriat pentru îmbunătăţirea managementului frontierei. De asemenea, personalul din aceste domenii va putea beneficia de pregătire şi instruiri comune, de schimb de bune practici, iar pentru populaţia din zonă vor fi organizate campanii de informare şi conştientizare pentru prevenirea şi reacţia în caz de dezastre.

Pentru a putea primi finanţare, un proiect trebuie să aibă cel puţin un partener din fiecare stat participant, detaliile privind condiţiile de accesare a fondurilor urmând a fi publicate pe website-ul programului, www.ro-md.net.

Ministrul Finanţelor de la Chişinău, Veronica Sireţeanu, a arătat că pentru Republica Moldova aceste fonduri europene reprezintă o sursă importantă de a finanţa dezvoltarea comunităţilor.

„Este foarte important felul în care acest program şi-a setat de fapt priorităţile, deoarece economia verde, dezvoltarea socială, cu accent pe medicină, educaţie, este foarte importantă, şi, desigur, cooperarea transfrontalieră. Este extrem de important să dezvoltăm corespunzător această zonă. Aceste fonduri pot deveni un cap de pod foarte frumos, care să ne arate cum trebuie să se dezvolte o regiune din fonduri europene”, a specificat Veronica Sireţeanu.

Comitetul de Monitorizare al  Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova a aprobat  Ghidul solicitantului pentru proiectele de investiții transfrontaliere, iar În cel mai aproiat viitor urnează a fi lansat un apel de proiecte în valoare de 40 de milioane de euro, fonduri nerambursabile destinate investițiilor transfrontaliere. Persoanele interesate vor avea la dispoziție 4 luni pentru a depune cererile de finanțare.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din România precizează că reprezentanții celor două state participante s-au reunit în cadrul celei de-a doua ședințe a Comitetului pentru a aproba criteriile de acordare a finanțării pentru proiectele cu o componentă de investiții (proiecte standard). La fel, pentru a decide modul în care vor derula selecția, evaluarea și contractarea proiectelor.

Cei interesați să acceseze fondurile disponibile prin acest program de cooperare vor putea depune proiecte care vizează reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii de educație, sănătate și turism. De asemenea, vor putea primi finanțare europeană proiectele care au drept obiectiv combaterea schimbărilor climatice și protecția biodiversității din zonele acoperite de program.

Din Comitetul de Monitorizare, structură decizională pentru programul de cooperare, fac parte autorități publice centrale și locale din cele două state participante și organizații neguvernamentale active în domeniile vizate de program.

Gheorghe Răducanu

Această revistă a fost tipărită cu finanțarea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestei publicații nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru relația cu R. Moldova.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here