După ce a deţinut şi mandatul de consilier local, la numai 28 de ani doamna Victoria Butuc-Guranda a devenit, în cadrul ultimului scrutin electoral pentru alegerile locale,  edil in Dăncenii Ialovenilor.

Şi accum, după cum afirmă in noua sa ipostază, dumneaei dorește ca localitatea să ajungă in topul celor mai dezvoltate localități din Republica  Moldova. Şi, din căte reiese din spusele ei, putem conchide că intr-adevăr cunoaşte ce trebuie să facă in funcţia respectivă pentru a obține rezultatele scontate de alegătorii săi.

Oferim cititorilor noştri căteva secvenţe din discuţia intreţinută cu dumneaei  de către corespondentul nostru.

 

– Şi colegii noştri din administraţia publică locală sunt dornici de a avea relaţii de prietenie şi bună vecinătate cu fraţii de peste Prut. În acest sens, primele contacte de a stabili un parteneriat lucrativ cu ei au fost acum căţiva ani. Preferinţele noastre, să zicem aşa, au fost de partea echipei de la primăria Snagov, judeţul Ilfov. Am reuşit să avem şi căteva vizite reciproce, pe parcursul cărora am beneficiat de multă informaţie preţioasă în domeniul eficientizării administrării publice locale, ca rezultat, am devenit şi mai fermi în decizia noastră de a aduce şi Dăncenii noştri în topul satelor dezvoltate în plan socio-economic şi cultural de pe ambele maluri de Prut. Această intenţie rămăne în prim-planul activităţii noastre, deşi, cu regret, trebuie să recunoaştem că pandemia ne-a cam complicat lucrurile. Dar – rămânem optimişti, credem în continuare în viitorul relaţiilor noastre de înfrăţire.

Dar să revenim la zilele de azi.

Cu certitudine, Dăncenii noştri chiar au nevoie de o schimbare – vorba vine că in ultimii 16 ani mandatul de primar l-a deţinut o singură persoană care, cu regret, nu a făcut prea multe.

Aşa că decizia la scrutinul trecut a constituit o nouă speranță pentru săteni. Şi personal imi doresc ca impreună cu Consiliul local, cu cetățenii, să avem căt mai multe proiecte, să dezvoltăm infrastructura localității și să aducem satul nostru in topul localităţilor celor mai dezvoltate și cu cele mai multe proiecte moderne de dezvoltare.

Da, ştiu că iniţial, in scrutinul respectiv eram catalogată de către unii dintre vărstnici prea tănără pentru a accede in funcția de primar. Dar, pănă

la urmă totuși s-a dovedit că pentru marea majoritatea a oamenilor care au votat tinerețea a fost un avantaj. Or, a fi tănăr nu inseamnă numaidecăt a fi şi mai puțin experimentat. Dimpotrivă, a fi tănăr, cred eu, inseamnă a fi mult mai creativ, a avea mult mai multă dorință de a lucra, dar și mult mai multe

idei.

De fapt, am fost nevoită, să zic aşa, să preiau locul de primar pănă la fi -nalizarea alegerilor respective. Vorba vine că intre turul unul și doi al alegerilor am avut unele sesizări din partea cetățenilor privind defrișarea unor copaci de pe un lot. Am anunțat poliția, cazul a fost documentat, iar după ce am acces in funcție au venit cei de la Inspectoratul Ecologic

și am verificat  care este gradul de responsabilitate al fostului primar. De asemenea, in doar două zile și jumătate a trebuit să organizăm, cu noua echipă, hramul localității. După cum s-a afirmat mai apoi, a fost cel

mai frumos hram pe care l-au văzut Dăncenii.

Am mers, impreună cu colegii, in campanie cu un plan bine definit, in care era concretizat ce ne propunem să realizăm intr-o sută de zile, intr-un an și in patru ani. Fiind anterior consilier local, am sesizat o problemă la nivelul

transparenței decizionale a APL in raport cu cetățenii. Astfel, ne-am  propus să avem un portal pentru petiții și cereri de reclamații, ședințele să fie transmise online, să consultăm bugetul și planul de achiziții cu locuitorii. De

asemenea, intenţionăm să soluționăm problema transportului public, deoarece in acest domeniu nu avem un itinerar și un orar convenabil

cetățenilor. La fel, un obiect destul de sensibil pentru localitatea noastră e şi sistemul de canalizare și stația de epurare a apelor reziduale. Cu regret,

deşi proiectul respectiv a demarat incă in anul 2015, pănă in prezent nu există o finalitate a implementării acestuia.

De aceea, ne propunem să organizăm un audit pentru perioada dată, să identificăm unde şi care e cauza blocajului.

Cu părere de rău, avem un procent foarte mic de drumuri asfaltate; deja intreprindem acţiuni concrete pentru a imbunătăţi iluminatul stradal etc., etc.

Cu alte cuvinte, incercăm să facem față noilor provocări.

Cu atăt mai mult că, in acest sens, avem şi o anumită experienţă. Astfel, fi- ind consilier local, am reușit să atrag căteva proiecte. Ca rezultat, a fost

construit un teren de joacă pentru copii, impreună cu implicarea diasporei am amenajat un teren de fitness – de remarcat că actualmente pe lăngă cei 13 consilieri pe care ii avem in Consiliul local avem și 16 consilieri din diasporă. In acest context, ne propunem să creăm Asociația Băștinașilor

din Dănceni, deoarece știm că cei care au plecat sunt foarte dornici de a se implica in activitățile de acasă. Cu atăt mai mult că sunt foarte multe

proiecte de unde am putea accesa fonduri; avem şi deschiderea

mai multor APL din Romănia, cu care, evident, tindem să avem căt mai multe colaborări și căt mai multe proiecte comune, aşteptănd cu nerăbdare noi posibilităţi de a energiza, în pofida actualei pandemii, în continuare relaţiile noastre.

Pentru conformitate: Ilie Bujor

Acest articol a fost publicat cu sprijinul Departamentului
pentru Relația cu Republica
Moldova. www.drrm.gov.ro
Conținutul acestui articol nu reprezintă
poziția ofi cială a Departamentului pentru
Relația cu Republica Moldova.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here