Este binecunoscut adevărul că acordurile de înfrăţire sunt un pas sigur de unire a românilor de pe cele două maluri ale Prutului.

 Împreună pentru un ideal comun-acest deziderat a stat la baza Acordului încheiat încă în 2017 între comuna Ștefan cel Mare, județul Vaslui, și comuna Gotești, raionul Cantemir. Chiar dacă nu au reuşit, deocamdată, să şteargă hotarul de pe Prut, românii de pe cele două maluri au construit poduri culturale, economice şi sociale. Tot mai multe localităţi din Republica Moldova şi România încheie acorduri de înfrăţire, realizând multrâvnita unire prin înfrățire.

 Acordurile de înfrăţire deschid noi oportunităţi pentru localităţile din țara noastră, or, după ce au stabilit relaţii, parteneriate, au purces la proiecte comune.

În acest context, în cadrul proiectului „Realizare lucrări de protecție împotriva dezastrelor provocate de inundații ale pârăurilor în comuna Ștefan cel Mare, județul Vaslui, și comuna Gotești, raionul Cantemir”, în sala de ședințe a primăriei Gotești s-a desfășurat o ședință de informare, cu participarea tuturor actorilor implicați în derularea proiectului, invitați fiind și consilierii locali, reprezentanți ai instituțiilor din sfera social-culturală a comunei, ai societății civile.

În debutul ședinței, primarul Romeo Bolocan, a anunțat asistența că, din cauza pandemiei de COVID-19, delegațiile oficiale ale Consiliului Județean Vaslui și ale comunei Ștefan cel Mare nu pot participa la întâlnire. În continuare, dumnealui a informat că în anul 2017 a fost încheiat Acordul de înfrățire și cooperare între comunele Ștefan cel Mare, județul Vaslui, și comuna Gotești, urmare a căruia a fost perfectat și depus pentru aprobare proiectul transfrontalier „Realizare lucrări de protecție împotriva dezastrelor provocate de inundații ale pârăurilor în comuna Ștefan cel Mare, județul Vaslui, și comuna Gotești, raionul Cantemir”, în baza unei finanțări nerambursabile contractate cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în cadrul Programului Operațional Comun România – R.Moldova 2014-2020, proiect ce se va derula pe parcursul a 18 luni (30.10.2020 – 29.04.2023).Valoarea eligibilă a proiectului este de 423,382 euro, inclusiv, pentru comuna Gotești-257,742 euro(dintre care 150,924 euro-contribuția Uniunii Europene(35,65%), 106,818 euro-contribuția primăriei Ștefan cel Mare, din bugetul local(25,23%) și contribuția bugetului comunei Gotești-106, 808 euro(41,44%).

Obiectivul general al proiectului, a reiterat primarul R.Bolocan, este combaterea și prevenirea situațiilor de urgență cauzate de dezastre naturale (inundații provocate de ploi torențiale), creșterea siguranței cetățenilor și a proprietăților acestora prin lucrări de regularizare a albiilor pârâurilor și râurilor din comunele Ștefan cel Mare și Gotești. În prezent, Primăria Gotești se află în etapa de întocmire a Proiectul Tehnic, urmând a fi prezentat Primăriei și demarată procedura de licitație publică privind contractarea unui operator economic pentru executarea lucrărilor de construcții. În urma proiectului se va realiza: reducerea riscurilor de inundații, diminuarea daunelor produse de inundații, inclusiv protejarea alimentării cu apă a populației și asigurarea de activități economice, sociale și culturale; prevenirea și combaterea situațiilor de urgență ce conduc la protecția/îmbunătățirea infrastructurii de mediu și calității vieții, sporind gradul de satisfacție al locuitorilor și siguranța mediului prin eliminarea riscurilor de inundare a caselor, terenurilor agricole și instituțiilor de lângă zonele inundabile ale pârăurilor incluse în planul proiectului, reflectate în aspectele economice, sociale, administrative și de mediu ale celor 2 comune.

Raportorul, dl Bolocan, cât și managerul proiectului, Valentina Covalschi, alți vorbitori au adus la cunoștință că implementarea proiectului va soluționa vechea problemă a satului-ravenele adânci care prezintă un pericol real pentru populație, eroziunea solului, alunecările de teren și alte calamități naturale. Vor fi realizate următoarele lucrări: astuparea ravenei(0,82 ha), construcția drenajului (2,3 km), a conductei pentru sistemul de drenaj (136 metri), reabilitarea drumului local (2,62 km), construcția a 4 scurgeri de apă, care vor fi direcționate într-un tunel, pentru a stopa adâncirea ravenei ce amenință “să înghită” și unele case din preajmă. De asemenea, vor fi plantați puieți și arbuști pe o suprafață de cca. 65 ari, menirea acestei benzi forestiere fiind stoparea proceselor de surpare, eroziunii și alunecărilor de teren. În context, consilierii Vladimir Botnaru, Grigore Cazacu ș.a. au făcut propuneri concrete vis-a-vis de executarea lucrărilor, solicitându-i responsabilului tehnic, Ion Arabadji, experților ecologiști, o analiză mai riguroasă a situației, gestionarea rațională a mijloacelor financiare.

Ion Domenco

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here