Chiar de la bun început ideea înfrăţirilor cu colegii din administraţiile publice locale din dreapta Prutului au fost primite cu absolută aprobare şi entuziasm de către majoritatea populaţiei din localităţile noastre. Şi, fără a pregeta, am trecut de la idei la fapte concrete. Ca rezultat, deja de mai mulţi ani, Primăria municipiului Edineţ a stabilit un şir de infrăţiri cu primării din România.

Prima propunere de acest gen a fost pusă in discuţie cu Primăria municipiului Râmnicul Sărat, judeţul Buzău, incă acum 10 ani. Intre timp am reuşit mai multe proiecte de diferite dimensiuni cu acest oraş, vorba fiind de mai multe tabere de creaţie pentru copii, profesori de limba română, dar şi engleză, eveniment care s-a incheiat cu editarea unei cărţi cu scrieri ale elevilor edineţeni şi râmniceni.

De asemenea, am instalat şi câteva busturi, inclusiv al poetului

Grigore Vieru la Râmnicul Sărat;  am organizat festivaluri comune

ale poeţilor consacraţi, in acelaş rând – festivalul de creaţie poetică ”Titel Constantinescu”, unul din el desfăşurându-se la Edineţ, la el fiind prezenţi şi peste 50 de poeţi români.

Ulterior am avut şi alte infrăţiri- cu Primăria oraşului Târgu

Ocna şi a municipiului Oneşti, jud.Bacău, a mun. Săcele, jud.

Braşov, mun. Dorohoi, jud. Botoşani, precum şi alte oraşe cu care

intreţinem legături permanente pe domeniul implementării comune a diferitor proiecte, in special a celor transfrontaliere.

Printre aceste se numără proiectul cu mun.Dorohoi, privind

elaborarea strategiei comune transfrontaliere 2013-2018, cu un

proiect de transparenţă decizională a celor două consilii şi primării, in cadrul căruia pe durata a 6 săptămâni mai mulţi consilieri din ambele oraşe au elaborat un studiu cu mai multe posibile ulterioare  proiecte.

E de remarcat şi buna organizare a activităţilor cu primăria

Târgu Ocna, pe parcurs având loc câteva deplasări reciproce

ale elevilor şi profesorilor, ei fiind cazaţi in familii concrete in Edineţ şi Târgu Ocna. De notat că pe parcurs aceştia au asistat la ore in liceile din ambele oraşe, importantă fiind şi comunicarea din

familii.

Un schimb bun socio-cultural il are Edineţul şi cu mun. Oneşti,

cu care am organizat câteva festivaluri comune, anual participând

acolo şi ansamblul ucrainesc ”Vogograi” din Edineţ.

Un parteneriat consistent am stabilit cu primăria mun.

Piatra Neamţ, deja tradiţional organizăm poduri de cărţi şi reviste,

mai multe biblioteci şi şcoli din zonă primind până acum donaţii

de peste 14 mii de cărţi.

***

Personal, fiind şi vicepreşedinte al CALM-ului, in 2019 am

organizat o şedinţă comună la Edineţ a mai multor primari de

oraşe din Republica Moldova, la eveniment fiind prezenţi şi peste

50 de primari de oraşe din România.

Pe această platformă am reuşit un schimb de bune practici vizavi de activităţile APL, in special in domeniul economic, iar, pe parcurs, mulţi primari din RM au semnat cu colegii de peste Prut

acorduri de infrăţire.

In acest context, important e şi proiectul pe domeniul turismului,

stabilindu-se un traseu turistic trilateral Bălţi-Edineţ-Cernăuţi-Suceava- Câmpulung Moldovenesc- Vatra Dornei, programate fi- ind un şir de activităţi concrete deja executate in domeniul antreprenoriatului turistic.

La moment sunt in lucru câteva proiecte cu Primăriile Botoşani,

Piatra Neamţ şi Cugir, jud. Alba, elementul pandemic temporar

stopând realizarea acestora.

In finalul acestor succinte relatări despre parteneriatul nostru

cu mai multe primării din dreapta Prutului ţin să subliniez in mod aparte că bunele relaţii dintre primăriile de pe ambele maluri ale Prutului contribuie benefic la schimbarea atât a infrastucturii socio-economice  ale localităţilor noastre, cât şi, in genere, a mentalităţii comunităţilor angajate in acest proces de mare importanţă pentru intreg neamul românesc.

 

Consemnare: Ilie FRUNZĂ

sigla Guvernul Romaniei

Acest articol a fost publicat cu sprijinul Departamentului
pentru Relația cu Republica
Moldova. www.drrm.gov.ro
Conținutul acestui articol nu reprezintă
poziția ofi cială a Departamentului pentru
Relația cu Republica Moldova.

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here