Unul dintre cei mai longevivi primari din republică, dna Nina Costiuc, îmbinâ fructuos studiile aprofundate în domeniu cu experiența acumulată, ajungând, astfel la concluzia de mare preț că un adevărat primar trebuie să fie și un bun pedagog și, pe lângă capacitățile administrative, să fie și psiholog, și economist, și diplomat, să prevadă cu mulți pași înainte unde va merge carul. Iar carul nu poate fi urnit din loc decât doar împreună cu oamenii. Trebuie să nu uităm de cele zece porunci din Biblie, că averea, puterea și succesul sunt trecătoare, rămâne doar omenia, cumsecădenia și faptele pe care le-ai făcut, de care să fii mândră întru binele urmașilor tăi.

 Studii continuu pentru o carieră de lider profesionist

Aceste învățăminte, de o valoare incontestabilă, le-a însușit treptat, temeinic pe

parcursul întregii sale cariere profesioniste în domeniul administrației publice

locale, începută la vârsta  de numai 19 ani în calitate de secretar al Comitetului Executiv al Sovietului Sătesc Budesti. Doamna primar își amintește: „Pe parcursul vieții am tins să mă perfecționez, să acumulez experiență, să învăț pentru a raspunde prin fapte concrete la cerințele sătenilor, pentru a asigura împreună cu activul satului o îmbunătățire esențială a calității vieții în satul natal. Am avut parte de mentori deosebiți cu care am avut onoarea să activez în sovietul sătesc Budești, lideri, conducători de întreprinderi din localitate, ca de exemplu Feoctist Dobrian, directorul fostei întreprinderi de reparație a tehnicii agricole, Vladimir Coșelnic, directorul fabricii avicole din Vadul lui Vodă, Gheorghe Ciorbă președintele gospodăriei locale „Moldova Socialistă”, Eugenia Poalelungi, președintele Sovietului Sătesc Budești pe atunci, preotul Pavel Penteacov. numele oamenilor care mi-au marcat caracterul de lider poate fi prelungit, fiindcă și azi continuu să învăț de la consătenii mei mai în vârstă, dar și de la cei mai tineri.

Activând în funcția de secretar am simțit necesitatea de a-mi continua

studiile la facultatea de Administrare Publică a Institutului Juridic Unional din

Moscova (1976- 1981). Din anul 1978 până în anul 1980 am lucrat în calitate de

jurist la Întreprinderea raională de reparație a tehnicii agricole din localitate. Să

devii un jurist bun trebuie să posezi multe cunoștințe și o bună practică în

domeniu, dar să nu uiți, în primul rând, să rămâi Om și numai apoi să fii jurist. Îmi

amintesc cu deosebită recunoștință de juristul principal al Întreprinderii Republicane „Moldselihostehnica”, Ilie Reznic, pe care l-am cunoscut, el fiind la o

vârstă de 72 ani, cu o experiență vastă în juristpreudență, de la care am preluat

multe cunoștințe în materie de drept, dar și în tehnici, precum ar fi protocolul,

conduita, psihologia, diplomația, (arta de a citi printre rânduri, de a-ți exprima

gândurile dar și de a le putea expune argumentat)”.

Revenită în satul de baștină în 1980, a fost aleasă în calitate de președinte a

Sovietului Sătesc, unde a activat până în 1985. În acești ani a demonstrat tăria de

caracter, curajul de a soluționa problemele în interesul oamenilor în perioada de

mari schimbări în politicele statului sovietic, precum așa zisa perestroică. În acest

sens, primărița aduce câteva exemple concludente.

Se merită să amintesc cum a fost declanșată lupta cu alcoolismul, când de la președinții de soviete sătești și raionale se cerea să defrișeze viile

particulare și din gospodăriile agricole și să lichideze fabricile de producere a

vinului. Îmi amintesc cum am găsit împreună cu Gheorghe Giorba (conducătorul

gospodăriei agricole de pe atunci) soluții riscante, dar înțelepte, de a ocoli și nu a

îndeplini directivele distrugătoare în economie și, respectiv, a avuției oamenilor.

Așa că nu am mers prin gospodăriile oamenilor cu buldozerele și am riscat în numele sătenilor mei. Oamenii au apreciat curajul și rezistența opusă de noi. Autoritatea și respectul oamenilor nu se cumpără, se câștigă prin muncă și înțelepciune, prin fapte concrete.

Un alt exemplu ține de curaj și cunoștințe în legislație. Clopotele

din clopotnița bisericii din localitate au fost coborâte în strană în 1963, acest gest

fiind negociat de căte enoriași, starostele Tudor Balan și preotul Pavel Penteacov

cu organele de resort din raion, în schimb de a nu inchide sau distruge biserica.

În anul 1985, la cererea enoriașilor și preotului, eu în calitate de Președinte al

sovietului sătesc am permis ridicarea clopotelor din strană la locul lor din clopotniță, fără coordonări și permisiuni cu organele de partid de pe atunci. Vă

închipuiți reacția celor de la raicom, și a secretarului de partid din localitate,….dar nu au avut ce-mi face, le-am pus pe masă legislația cu privire la culte.

Eram mândră că dispuneam de cunoștințe cu diploma de jurist în buzunar. Și

aici am fost de partea credinței și a sătenilor mei. În 1983, la rugămintea rudelor, văduvelor de război, am proiectat și construit Monumentul în memoria eroilor, sătenilor noștri, care nu s-au întors de pe front în anii 1941-1945. Am insistat ca instanțele raionale să achite cheltuielile pentru construcția monumentului. Am reușit și eram mândră de mine.

A urmat despărțirea  de Budești  pe o perioadă de 10 ani, în care Nina Costiuc a acumulat o experiență de viață enormă în calitate de director – adjunct în gospodăria agricoă din Dolinoe, raionul Criuleni, apoi în calitate de ajutor de director la uzina de utilaj alimentar din or.Chișinău și  director de sovhoz din satul Horodca, raionul Ialoveni.

În anul 1995 a  revenit  acasă,  în satul său de baștină,  în calitate de Primar a comunei Budești.

Preluând această funcție,  și-a amintit de acei 5 ani,(1980 – 1985), când a lucrat ca președinte al Sovietului Sătesc, despre acei 5 ani,  care, spune emoționată Nina Costiuc, fac parte din viața ei, a echipei cu care a  activat și ține  de memoria celor care s-au jertvit viața pentru aceasta localitate, au lucrat în condiții și mai grele, asigurând existența și eternitatea satului Budești.

Proiecte, proiecte…

Odată intrată în funcție,  a desfășurat o amplă activitate de identificare  și implementare a proiectelor. După cum s-a exprimat primărița, nu i-ar ajunge pagini întregi să descrie acele proiecte, dar pe cele mai principale ni le-a descris și ele sunt vizibile, chiar la o simplă plimbare prin localitate.

Unul din cele mai importante proiecte de dezvoltare a localității  Budeși a fost includerea comunei în componența municipiului Chișinău.

Dorința  nestăvilită a sătenilor de a deveni parte componentă a municipiului pornea din deplasările complicate pentru a ajunge în centrul raional Criuleni,  pentru a soluționa  diverse probleme. Pentru primar această voință a sătenilor a devenit o prioritate, care a fost realizată  după o luptă crâncenă cu unii parlamentari  care se opuneau voinței cetățenilor. Comunele Budești și Stăuceni, au fost incluse în luna februarie a anului 1999 în componența municipiului Chișinău, după nenumarate manifestări ale cetățenilor în fața Parlamentului și tratative duse cu conducerea  fracțiunilor din Parlament. Această victorie a servit drept dovadă  a forței de implicăriie a cetățenilor în procesul decizional, având în față un lider curajos, devotat  și apt de a apăra interersele cetățenilor.

Au  urmat  proiectele de renovare a tuturor obiectelor  de menire social- cuturală, precum sunt sunt,  Biserica, Liceul Teoretic Budești, Școala primară,  Centrul de Sănătate, Centrul pentru Copii și Tineret, în care se află Biblioteca Publică și Căminul Cultural, Muzeul Satului, Centru Comunitar de Zi pentru Persoane în Etate și Refugiați, Grădinița de copii „Viorel și Viorica”, Oficiul Poștal. S-a investiti în infrastructura  localității,  în prezent fiind asigurată cu rețele de apeduct, rețele de gazificare, în derulare se află proiectele de construcție a rețelelor de canalizare, s-au asfaltat drumuri, s-au amenajat parcuri, terenuri de joacă pentru copii.

A fost  creat un Traseu Turistic, fiind atrași investitori care au deschis afaceri în domeniul agriculturii, construcției, fabricării mobilei, comerțului, prelucrării și conservării produselor agricole și altele, în total, astăzi activează 85 agenți economici, au creat și noi locuri de muncă.

În prezent, sunt două Cluburi sportive private de hipism și de forbal. Aceste

Cluburi sunt foarte atractive pentru copii și tineret și asigură un mod sănătos de

viață.

Cooperarea comunitară

La Budești este recunoscută importanța unei strânse cooperări comunitare pentru succesul proiectelor sociale. Consătenii sunt informați și implicați  în procesul de luare a deciziilor și în implementare a proiectelor, sunt aplicate diverse forme de comunicare și interacțiune.

În primul rând, este promovată transparența prin furnizarea de informații clare și accesibile despre proiecte, buget și decizii ale administrației locale. Sunt folosite platforme on-line pentru a fi menținută o comunicare constantă cu comunitatea și băștinașii plecați la muncă peste hotare, ei fiind invitați la dialog.

Este încurajată participarea activă a diasporei, cărora le sunt oferite canale de comunicare cu scopul de a se implica în dezvoltarea localității. Pentru a stimula contribuția comunității la proiecte, sunt inițiate campanii de voluntariat și consultări publice. La fel, sunt organizate evenimente comunitare care adună oamenii împreună și creează un spirit de apartenență la comuna în care locuiesc.

Un eveniment anual deosebit de important pentru comunitate și pentru Asociația de băștinași „Budești – Casa Părintească” îl constituie „Ziua Diasporei”. Evenimentul oferă un cadru propice pentru dialog și colaborare între comunitatea locală și membrii diasporei. Prin discuții, ateliere și întâlniri informale, este stimulat schimbul de idei și identificate posibilități de colaborare în proiecte, care aduc beneficii ambelor părți. „Ziua Diasporei este și un pretext de a recunoaște contribuția semnificativă pe care membrii diasporei o aduc comunității și dezvoltării locale. Prin recunoașterea realizărilor lor este încurajat sentimentul de mândrie și apartenență.

O importanță deosebită este acordată relațiilor dintre vecini, recunoscând că o comunitate puternică se construiește pe baza legăturilor strânse dintre cei care împart acelaș cartier sau stradă. Astfel, la „Ziua Vecinului” se discută despre posibile proiecte și inițiative comunitare, sunt organizate ședințe în care locuitorii pot propune idei pentru îmbunătățirea vieții de cartier sau pentru a aborda problemele comune.

Organizarea taberelor de vară pentru copiii care s-au întors acasă de peste hotare, oferă nu doar oportunități de recreare, dar și condiții pentru integrarea și reconectarea copiilor cu țara de origine. Astfel, este construit un cadru propice de colaborare și transparență, în care fiecare membru al comunității și diasporei să se simtă parte integrantă a procesului de dezvoltare locală.

Traseul turistic „În vacanță la Budești”

Traseul turistic și de agrement „În vacanță – la Budești”,  reprezintă un ansamblu bine structurat de atracții și facilități destinate turiștilor și excursioniștilor care vizitează Budeștiul. Acestea fac parte dintr-un concept mai amplu, integrat în strategia locală de dezvoltare economică, având ca scop valorificarea potențialului turistic și de agrement al localității.

Un aspect inovator al proiectului constă în colaborarea și coordonarea eficientă a eforturilor între autoritățile publice, sectorul privat și cel asociativ. Acest model de cooperare poate servi ca exemplu pentru alte comunități în dezvoltarea de proiecte economice comune, având ca rezultat o sinergie benefică pentru întreaga regiune.

Turiștii și excursioniștii interesați de traseu pot obține informații detaliate la Centrul de Informare Turistică, amplasat în incinta Muzeului localității Budești. De asemenea, indicatoarele și hărțile turistice oferă ghidare în explorarea diverselor atracții din zonă.

Prin parcurgerea traseului, vizitatorii au oportunitatea de a experimenta un spectru variat de activități și obiective. De exemplu, la berăria „Keller-Holz”,  aceștia pot asista la procesul de producere a berii, o experiență unică ce nu poate fi cunoscută în altă parte. La Clubul de hipism „Sparta”,  primul complex ecvestru privat de nivel european din Moldova, sunt disponibile servicii de terapie ecvestră (ipoterapie), reprezentând o noutate pentru Moldova.

Alte atracții de pe traseu includ Complexul sportiv de fotbal „Sportul”,  cu terenuri acoperite natural și artificial, pensiunea „Sofia”,  Complexul alimentar „Etno”,  și „Diamond”, Complexul turistic „Iamal”,  precum și „Legume” o fabrică de conserve ce produce peste 30 de tipuri de conserve de fructe și legume de calitate premium.

Prin această diversitate de atracții și servicii, traseul contribuie la promovarea turismului local, consolidând reputația Budeștiului ca destinație turistică remarcabilă și oferind o experiență memorabilă pentru vizitatori.

Diplomația Populară

Dezvoltarea armonioasă și durabilă a Budeștilor rezidă și în stabilirea relațiilor de colaborare cu parteneri de peste hotare, accentuiază primărița Nina Costiuc. Astfel, pe parcursul anilor 2003 – 2020, a fost desfășurată o amplă activitate de dezvoltare și stabilire a multor relații de parteneriat cu mai multe comunități din Europa, în primul rând, din România, precum Cumpăna, Băișoara, Sinești, dar și Kaufungen (Germania), Bertinoro (Italia), Alle Kommun/ Suedia, Ghanzi (Botwana) Africa.  Toate aceste parteneriate internaționale au prevăzut relații de diverse domenii de activitate, realizarea multor proiecte comune în domeniul infrastructurii, educației, schimburi de experiență, etc.

La acest capitol se referă și stabilirea relațiilor intercomuntare. Astfel, în decembrie 2020 am semnat un parteneriat local intercomunitar între patru primării cu hotare comune: Budești, Cruzești, Tohatin, Colonița. În comun implementăm proiecte regionale comune, ca de exemplu, construcția Stației regionale de pompare a apelor riziduale cu rețele de canalizare Budești, Cruzești, Tohatin.

Prin Programul Comunitatea Mea, în curs de implementare este Proiectul „Evacuarea și transportarea deșeurilor menagere Budești, Tohatin, Cruzești”. Proiectul prevede dotarea intreprinderii intercomunitare, fondată de Consiliile locale Budești, Tohatin, Cruzești) cu două autospeciale, tractor cu remorcă, utilaje, 1500 pubele, distribuite gratis beneficiarilor. În derulare, ca contribuție a primăriei este construcția unui spațiu pentru staționarea autospecialelor și tehnici necesare pentru oferirea serviciului public mai calitativ de salubrizare.

Fiind primar de Budești, dna Nina Costiuc a reprezentat în perioada anilor 2000 – 2016 la nivel european satul natal și Republica Moldova în calitate de membru-supleant și membru al delegației republicii noastre în Consiliul Europei, în Camera Puterilor Locale și Regionale (Strasbourg).

În opinia primăriței, toate aceste activități, participarea în diferite proiecte cu diferiți parteneri de dezvoltare locali și de peste hotare ajută să asigurăm o mai bună și eficientă guvernare locală, să asigurăm o mai mare transparență a activităților și o implicare mai cointeresată a cetățenilor în identificarea priorităților de dezvoltare și participare a lor în procersul decizional.

Prioritățile de dezvoltare pentru următorii patru ani :

Despre planurile de viitor dna primar, Nina Costiuc ne spune: „Baza dezvoltării durabile de mai departe a comunei Budești o constituie noua Strategie de Dezvoltare socio-economică, care urmează să fie aprobată în curând. Prioritar, ne vom concentra la elaborarea Noului Plan Urbanistic General, la finisarea proiectului regional de construcție a Stației regionale de evacuare a apelor menagere Budești, Tohatin, Cruzești, vom dezvolta un serviciu de calitate concetățenilor pentru evacuarea, transportarea și selectarea deșeurilor menagere. Se prevede, de asemenea, finisarea proiectării și începutul construcției a șapte stații de pompare, construcția magistralei de canalizare cu conectarea la stația de pompare regională, finisarea proiectării unei săli sportive multifuncționale cu bazin pe teritoriul liceului, urmând să identificăm finanțarea obiectului”.

Sunt proiecte ambițioase de factura strategică, care, în opinia primăriței Nina Costiuc, confirmă că localitatea-i pe calea corectă, acea cale, care va asigura viitorul european al comunei Budești.

Ion AXENTI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here