Cu siguranţă, sute şi sute de agenţi economici, antreprenori rurali, fermieri de rând din satele noastre doar la simpla citire a titlului notiţelor ce urmează se vor pricepe imediat despre cine e vorba.

Şi vor avea dreptate, făcând atare presupuneri. Or, după câte se pare, la ziua de azi în Moldova noastră nu este un gospodar, un om mai împătimit, mai plin de dragoste şi respect faţă de Măria sa Nucul decât Nicolae Kiktenco, liderul ţăranilor din localităţile făleştene îmgemănate Rediul de Sus şi Rediul de Jos, directorul SRL „Gospodarul Rediu”.

De-a dreptul impresionantă, uimitoare chiar, este biografia acestui om. Născut într-o localitate modestă din împrejurimile Samarei, în anul 1953 păşeşte pentru prima dată pragul şcolii incomplete din sătuc. Ca la festivitatea de Anul Nou să primească, împreună cu alţi colegi de-ai săi, un cadou – o punguţă cu câţiva biscuiţi, câteva bomboane şi, la fund – marea surpriză! – 5 nuci.  (De ce – surpriză? Deoarece unul dintre vecinii casei părinteşti – moş Sandu, după cum prefera el să i se spună – originar din Basarabia, ajuns acolo prin vitrejiile timpului – îi povestise în repetate rânduri micuţului despre un pom minunat – nucul, ce creşte în Moldova pretutindeni, făcând roade extrem de gustoase). Încântat de cele câteva nuci, pleacă într-o fugă, fără să mai aştepte sfârşitul serbării, la moş Sandu, căruia îi descoperă surpriza, declarându-i sus şi tare că le va planta într-o lădiţă, ca la primăvară să sădească puieţii în ograda casei sale. Bătrânul, deja ştiind ce geruri se abat peste acesta meleaguri în iarnă, s-a arătat cam sceptic vizavi de ideea copilului; totuşi, în februarie nucile au fost îngropate într-o lădiţă de pe pervazul ferestrei, ca, după luni de aşteptare, pe la mijlocul lunii mai, să încolţească. Mare a fost minunea, la care veneau s-o privească şi sătenii; iar moş Sandu, mângâindu-l pe cap, i-a prorocit: „Ai să ajungi un bun agronom, dragul moşului.”

(Începutul şi finalul acestei frapante istorii e descrisă cu lux de amănunte în recenta broşură întitulată „12 postulate pentru înfiinţarea unei livezi performante de nuc”, semnată de Nicolae Kiktenco, lucrarea fiind axată pe descrierea detaliată a mecanismului de iniţiere şi promovare a unei afaceri profitabile în domeniul cultivării nucului. Rămâne doar să regretăm că din cauza tirajului redus această broşură ajunge la prea puţini cititori).

Aşa că, în final, în toamna anului 1956, când familia Kiktenco decide să vină în Moldova, în curtea casei părinteşti a lui Nicolae rămân cei câţiva nuci, care îşi fremătau trişti crengile în urma celuia care i-a plantat şi i-a ridicat, spre uimirea localnicilor, pe aceste tărâmuri aspre.

***

Deloc simplă şi uşoară a fost soarta acestui om de la 1956 încoace. A absolvit 7 clase la o şcoală din Râşcani, apoi a făcut carte la sovhozul-tehnicum din Ţaul, devenind, după cum i-a prorocit moş Sandu, agronom; în 1974, fiind student la ex- Institutul Agricol din Chişinău, face cunoştinţă cu tânărul savant Ion Ţurcanu, care ulterior  a fost recunoscut drept „tata nucului din Modova”. Anume dumnealui, e convins domnul Kiktenco, a contribuit „ca dragostea lui mistică faţă de nuc  să se toarne în fome concrete, ştiinţifice”. Şi când în 1977 devine preşedinte al unei gospodării colective din raionul Făleşti, unul dintre primele lucruri pe care le face e să semneze un contract cu Institutul de Pomicultiră din Chişinău vizavi de înfiinţarea unei pepiniere de nuc în gospodăria sa.

… Iarăşi – multe şi neobişnuite sunt cazurile şi întâmplările legate de nuc în destinul domnului Kiktenco. Decenii la rând dumnealui a stat pavăză, oriunde şi oricând, acestui falnic arbore, ce poate însoţi, prin vegetaţia sa, generaţii la rând, umeori ajungând până la vârsta metistotelică de 500 de ani!

Şi la ziua de azi dumnealui „stă de strajă nucului”. Astfel, fondând prima Cooperativă Agricolă din Republica Moldova, pe care în 1988 o reorganizează în SRL „Gospodarul Rediu”, îşi continuă activitatea prodigioasă în domeniul cultivării nucului. În patrimoniul acestui SRL, care gestionează 342 de ha de terenuri agricole, un loc aparte le revine pepinierelor de nuc, cultivate, an de an, pe 36 de hectare şi pe care, cu cea mai mare grijă, atenţie şi pricepere, se aplică tehnologii complicate de creştere a materialului săditor de cea mai înaltă calitate şi de diferite soiuri. Printre cele mai performante şi solicitate soiuri devirozate de nuc oferite la ziua de azi de către SRL „Gospodarul  Rediu” se numără Pescianschii; Cogîlniceanu, Codrene, De Briceni, Cazacu,  Plin de Rediu, Lateral de Fălești, Lateral Moldovenesc, Lateralul lui Trifan.(Soiurile autohtone).

De asemenea, de la acest agent economic pot fi procurate şi excelentele soiuri ucrainene de nuc Cernovițcii1, Iarivschii, Carpatica, Bucovinschii, Iablunivschii.

(Descrierea şi a tehnologiilor, şi a calităţilor materialuli săditor, şi a recomandărilor făcute de acest practician cu o reală alură de savant ne-ar solicita câteva pagini de ziar, lucru pe care, cu regret, nu ni-l putem permite). Şi, deplasându-ne zilele trecute la Rediul de Sus, ne-am convins o dată în plus că acest gospodar deţine un absolut pionierat în domeniul cultivării nucului, afacerea dumisale fiind una de unicat chiar şi la scara întregii republici.

***

Dar – omul sfinţeşte locul. Excelent agronom, organizator prin vocaţie a businessului agricol, om de omenie – domnul Kiktenco merită cuvinte de laudă şi la alte capitole, să zicem aşa, din activitatea sa.

În acest sens – doar câteva exemple.  În actualul sezon agricol la SRL „Gospodarul Rediu” s-au recoltat câte 6, 4 rone de grâu per ha; câte 4,2 – de orz;  practic în fiecare sezon agricol angajaţii respectivi asigură obţinerea unui volum de producţie estimat la circa 400 mii de lei; pentru cota de 1.5 ha fiecare arendator din localitate deja a primit câte 500 kg de grâu, urmând să beneficieze în continuare de alte venituri; SRl –ul a acordat pentru reparaţia drumurilor 500 mii de lei; alte circa 50 de mii au fost oferite pentru construcţia unei staţii de autobuz; a procurat şi a remis în gestionarea primăriei un teren de 40 de ari pentru extinderea şi amenajarea cimitirului local; sunt executate şi alte gesturi de caritate şi susţinere a familiilor social vulnerabile şi familiilor tinere etc.

Toate aceste lucruri şi fapte demne de toată lauda au la originea lor doar o singură motivaţie şi explicaţie – frumuseţea şi virtuţile sufleteşti ale unui om cu literă mare, pre nume Nicolae Kiktenco.

 

Ilie BUJOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here