Afirmaţia din titlul respectiv se referă în deplină măsură la Colegiul de  Medicină Veterinară şi Economie Agrară (anterior – Colegiul de Zootehnie şi Medicină Veterinară) din Brătuşenii Edineţilor, pe care am avut ocazia să-l vizităm zilele trecute, la invitaţia extrem de binevoitoare a directorului acestei instituţii – domnul Sergiu Dolişcinschi, care deţine funcţia dată din octombrie 2012.

Evident, fondat cu statutul respectiv de instituţie de învăţământ mediu de specialitate în anul  1973, în baza sovhozului din localitate, problemele şi încercările survenite pe parcurs în domeniul agriculturii s-au făcut resimţite şi în biografia colegiului. Şi, cu regret, acestea fiind departe de pozitiv. În acest context – doar câteva exemple. Din totalul de terenuri agricole gestionate de  colegiu de 1.600 de hectare, acum 2 ani ele s-au redus la 420; (de altfel, la această temă vom reveni în unul din  materialele viitoare); suportând anual cheltuieli de circa 10 milioane de lei pentru o funcţionare cât de cât normală, instituţia nu primeşte, conform statutului său, nici un leu în calitate de subvenţionare din partea statului. Şi – să luăm aminte – această atitudine persistă vizavi de practic unica instituţie care oferă studii în domeniile medicinii veterinare şi merceologiei în republică

***

Dar…

Dar, spune o vorbă, tot începutul are un sfârşit. Şi acest final de capitol intermediar lipsit de optimism s-a dovedit a fi odată cu numirea, în funcţia de director al instituţiei respective, a domnului Sergiu Dolişcinschi. Şi, după cum s-a dovedit, o atare decizie a fost una absolut corectă. Or, domnia sa, cu o experienţă şi capacităţi considerabile în domeniul managementului afacerilor în agricultură, dar şi dotat cu alese calităţi de lidet în tot ce face şi cum face, a „pornit carul din loc”. Da, desigur, cu susţinerea absolută a corpului profesoral, care şi la ziua de azi se menţine la cota de circa 50 de profesori, majoritatea deţinători ai gradelor didactice 1 şi II, precum şi a celor în jur de 120 de angajaţi în diferite posturi şi funcţii – cu toţii fideli, să zicem aşa, unei activităţi comune, căreia i-au consacrat nu un an, şi nu doi, de muncă plină de dăruire.

… Ziceam mai sus de directorul Sergiu Dolişcinschi. Anume în perioada instalării dumnealui în funcţie s-au conturat în special schimbări în mai bine. Desigur, ele n-au putut şi nici nu pot surveni momentan, într-o perioadă scurtă – dar important e că ele îşi păstrează o dinamică continuă, permanentă, pe această cale oferind perspective clare de propulsare a acestei instituţii extrem de importante în economia agrară a ţării.

Or, pe parcursul discuţiilor cu dumnealui, asistat şi de domnul Ghenadie Frecăuţanu, vicedirector al colegiului, am avut posibilitatea să ne convingem că în perspectivă pentru colegiu se deschid perspective reale de promovare.

– Administraţia, în pofida situaţiilor deloc uşoare, a izbutit să păstreze şi să continuie procesul de instruire, ne-au relatat dumnealor, şi acest lucru noi îl considerăm de primă importanţă. Or, aceasta ne permite să facem şi instruiri şi pentru cei cu formarea continuă, la toate specialităţile acreditate, pe cinci ani. Între timp, ne-am propus să reabilităm ferma colegiului, unde să întreţinem şeptelul necesar de animale, pentru ca elevii noştri să obţină nu numai cunoştinţe teoretice, ci şi practice; de asemenea, să redeschidem o farmacie de profil, în scopul instruirii mai aprofundate a acestora. După ani de insistenţă şi perseverare din partea administraţiei elevii deja obţin atare specialităţi tot mai prestigioase cum sunt medicina veterinară modernă, merceologie, achiziţii publice, planificarea şi administrarea afacerilor.În acest sens, colegiul a stabilit relaţii lucrative cu un şir de instituţii şi agenţii, deosebit de productive fiind cele cu ANSA.

Obiectul unei mândrii aparte – şi pe bună dreptate – le constituie cele două laboratoare dotate în timpul de la urmă cu utilaj şi echipament modern, în care de asemenea elevii obţin cunoştinţe suplimentare teoretice şi practice. Şi – au afirmat cu o sinceră recunoştinţă conlocutorii noştri în cauză – în aceasta ne-au ajutat mult şi colegii de la MAIA, în special doamna Rodica Reşitca, Şef Serviciu Ştiinţă, Educaţie şi Extensiune al acestui minister.

… Ar mai fi de spus că instituţia oferă tuturor elevilor loc de cazare bine amenajate în cămine, dispune şi de alte condiţii de amenajament social modern – bibliotecă impresionantă, sală de sport etc.

În finalul acestor notiţe – întru a completa succintele informaţii despre Colegiul din Brătuşeni – de reţinut că administraţia lui în prezent elaborează un plan strategic de dezvoltare a instituţiei pentru perioada anilor 2022 – 2026.

Deci – biografia acesteia urmează să fie completată cu noi file – rezultatul unor energii şi abnegaţii demne de toată lauda.

 

Consemnare: Ilie BUJOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here