Programul, care va moderniza agricultura și va soluționa problema asigurării energetice se numește ”Pactul Verde pentru Moldova”

(notițe de la Conferința Națională cu genericul ”Energia Verde în contextul independenței Energetice a Republicii Moldova”).

 

 Din cauza războiului trecem printr-o criză energetică acută și chiar dacă facem eforturi serioase pentru a economisi, iar guvernul încearcă să ajute cu îndemnizații oamenii de la sate pe cei cu venituri mici, cheltuielile pentru consumul de gaze a crescut de șase ori. Cheltuim acum 70-75% din venit și rămânem practic fără surse pentru alte necesități stringente. Constatarea-i cunoscută, incertitudinea domină, iar posibilitatea ieșirii din impas este una vagă. Din aceste considerente a și decis Federația Națională a Fermierilor să convoace o conferință la nivel național pentru a identifica soluții concrete la problema asigurării, cel puțin parțiale a necesităților de consum a gazelor. Forul s-a desfășurat cu genericul ”Energia Verde în contextul independenței Energetice a Republicii Moldova”.

Importanța evenimentului a fost argumentată în alocuțiunea de inaugurare a conferinței de către Președintele FNFM, Valeriu Cosarciuc, care s-a referit la necesitatea abordării acestei probleme acute, a insistat asupra implicării mai active a fermierilor  în procesele de producere a energiei alternative, dar și asupra susținerii plenare de către stat a activităților care urmează a fi desfășurate.

Conform experților, Republica Moldova ar putea reduce aproape în jumătate importul de gaze dacă ar folosi resursele de biomasă obţinute, în mare parte, din agricultură. În prezent, statul foloseşte doar 20 la sută din potenţialul de implementare a surselor alternative de generare a agentului termic sau a energiei fotovoltaice.

Biomasa este una dintre cele mai importante resurse regenerabile, iar materia primă provine, în mare parte, în urma activităţilor agricole. O bună parte o reprezintă deşeurile vegetale sau zootehnice, care, de cele mai multe ori, sunt utilizate greşit de către majoritatea fermierilor. Concluzia aparține lui Iulian Horneţ, unul dintre cei mai mari inventatori români, specializat în producerea de instalaţii de generare a energiei netradiţionale și principalul raportor la conferință. Potrivit profesorului, se pot obţine foloase uimitoare din majoritatea deşeurilor generate în agricultură. Iulian Horneţ le-a povestit fermierilor noștri despre cele peste 80 de invenţii ale sale, toate ecologice şi eficiente din punct de vedere energetic. „Am creat patru tipuri de echipamente care asigură toate fluxurile termice în toate domeniile de activitate cu o eficienţă care nu poate să o atingă astăzi nimeni, între 94 şi 98 la sută”. Îndemnul inventatorului român adresat participanților la conferință a fost unul succint: Fermierii au potențial real de organizare a producerii de energie alternativă. Urmează să se includă în activitățile de producere a energiei verzi prin mijloace netradiționale cunoscute în România, având întotdeauna sprijinul din partea inventatorului.

Cu același îndemn s-a adresat  auditoriului și ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Vladimir Bolea, prezent la eveniment. Ministrul a vorbit în discursul său despre asigurarea securității energetice autohtone, în contextul provocărilor la nivel regional și despre sursele alternative de energie care le pot înlocui pe cele tradiționale. „Sectorul agricol este principala sursă de emisii de gaze cu efect de seră și un mare consumator de energie obținută din combustibili fosili. Prețul produselor agricole depinde în mare parte de prețul la combustibil și energie, reprezentând până la 40% din valoarea produsului. Pentru anumite tipuri de activități agricole, energia necesară poate fi obținută din surse regenerabile, cele mai recomandate fiind: energia eoliană și solară, culturile energetice, deșeurile vegetale și dejecțiile animaliere. Obținerea autonomiei energetice este un obiectiv primordial pentru țara noastră. Din acest motiv, echipa ministerială va include această componentă în noul Regulament de subvenționare a producătorilor agricoli”, a comunicat ministrul.

În aceeași ordine de idei, ministrul s-a referit la mecanismele de subvenționare disponibile pentru construcția sistemelor de producere a energiei  regenerabile. Astfel, sprijinul oferit din partea statului este de 50% din costul investiției eligibile, dar nu mai mult de 1,5 milioane de lei per beneficiar pentru utilajul, echipamentul și instalațiile de producere a energiei regenerabile. O altă măsură de subvenționare este îmbunătățirea nivelului de trai și a condițiilor de muncă în mediul rural, unde este prevăzută acordarea subvenției în avans pentru achiziționarea sistemelor de producere a energiei folosind resurse regenerabile. „În majoritatea cazurilor, agricultura poartă un caracter sezonier şi noi avem luni întregi în care agricultorii noştri nu au venituri, şi producerea de energia electrică, după ce se eliberează frigiderele ar însemna un venit în plus al agricultorilor noştri”, a constatat ministrul.

Intenția de sprijin pentru fermierii, care vor decide să se implice în procesul de  generare a energiei alternative a fost exprimat în prezentările expuse în fața asistenței de către reprezentanții UCIP IFAD, LEADER, OTP Banc, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului  ODA.

Președintele Federației Fermierilor a ținut să prevină asupra necesității de concentrare, dar nu de risipă a mijloacelor și  a  eforturilor: „Proiectele nu pot fi derulate și nu vor fi suficiente şi nici eficiente când tu un leu îl împarţi la zece proiecte. Ca să avem rezultate din acele propuneri de acum, este nevoie să avem şi mijloace financiare, să avem investiţii serioase în domeniu.”

În contextul discuțiilor și propunerilor formulate,  participanții la conferință au adoptat o decizie prin care recomandă autorităților statului  elaborarea si implementarea  Programului „PACTUL VERDE pentru MOLDOVA” care  va transforma MOLDOVA într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

”PACTUL VERDE pentru MOLDOVA” este Programul prin care vrem să construim o economie  durabilă, să transformăm provocările climatice și de mediu în oportunități și să asigurăm o tranziție echitabilă și incluzivă  si in final sa ne atingem Obiectivul Strategic : Zero consum de energie din afara localităților, zero consum de energie din afara  fermelor agricole.

Conferința Națională  ”Energia Verde în contextul independenței energetice a R. Moldova a fost organizată de Federația Națională a Fermierilor  cu susținerea  ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) Swiss Cooperation in Moldova în cadrul Optim Project – „Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova”, implementat de Helvetas Swiss Intercooperation.

Constantin Rotaru

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here