Săsenii este o localitate codreană situată pe partea dreaptă a râului Cula cu o istorie adânc înrădăcinată în vâltoarea timpului. Are o suprafață totală de 38,80 km2. unitatea administrativ teritorială este formată din două localități – Săseni și Bahu – cu o populație de aproximativ 2600 locuitori.

Se ştie că un sistem de administrare este funcțional atunci când dezvoltarea socio – economică locală se administrează reușit și se asigură descătuşarea spiritului de iniţiativă și bunăstarea populației. Pentru a avea certitudinea că politicile și programele existente corespund necesităților de dezvoltare a comunei Săseni în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile și pentru accesarea fondurilor externe, s-a elaborat Planul Strategic de dezvoltare socio-economic a comunei Săseni pentru perioada 2021 – 2026.

Personal mă încumet să afirm ca fiind  la cel de-al treilea mandat de primar al comunei Săseni, am activat prin perioade bune și mai puțin bune, dar întotdeauna m-am străduit să fac față problemelor aflate pe agenda noastră, în special ce ţin de dezvoltarea social – economică a localității.

În prezent în comună activează două biblioteci publice, o biserică, casă de cultură, OFM, oficiul postal, muzeul din localitate, patru centre comerciale. Pe parcurs am reușit să implementăm o serie de proiecte, cu ajutorul partenerilor din exterior. Astfel, datorită suportului financiar în sumă de 1.300 000 lei din partea Guvernului Romăniei și Fondului de Investiții din Moldova în perioada anului 2021 s-au executat lucrări la primărie şi grădiniţa de copii, la ultima cu contribuţia  APL s-au construit 400 m2 de pavaj, ceea ce permite desfășurarea activităților pe orce timp al anului cu copiii, iar pentru anul curent o problemă majoră rămâne a fi construirea gardului din jurul grădiniței cu o lungime de peste 200 metri liniari.

Pentru a asigura un învățământ modern este nevoe de perfecționarea continuă a cadrelor didactice din cadrul gimnaziului și grădiniței. În acest sens, vorbim despre dotarea cu mijloace TIC, procurarea a 9 table interactive a 9 videoproiectoare, completarea bibliotecii gimnaziului cu un calculator, modernizarea tehnică a sălilor de studii, precum și dezvoltarea sistemului social de atragere în sat a cadrelor didactice tinere, precum şi completarea terenului de joacă cu echipamentul necesar și amenajarea unui spațiu disponibil a unei săli sportive cu tot utilajul necesar.

Anual Primăria în conlucrare cu asistența socială de ziua oamenilor în etate le acordă  sprijin material și social persoanelor cu vârstă înaintată. De asemenea, în comuna noastră își desfășoară activitatea căminul privat de bătrâni „Părinți liniștiți – Copii fericiți”. În conlucrare, APL a Primăriei Săseni cu Misiunea Socială „Diaconia” grație donațiilor partenerilor străini, dar și unei colectări de fonduri repartizate, M.S. „Diaconia” 5 zile pe săptămână e preocupată de educația non-formală a copiilor din familiile nevoiașe. Deşi centrul a fost creat pentru circa 20 – 25  de copii nevoiași din sat, spațiul prietenos, plin de jocuri și activități, este unul vizitat și de copii cu situație materială bună, dar și de elevii claselor mari, care fac voluntariat aici.

Potențialul sportiv al comunei este valorificat pe măsură. În temei, tânăra generație iubește și practică sportul, iar competițiile sportive sut nelipsite din activitățile localității. Comuna dispune de un stadion central și un  teren sportiv pentru copii dotat cu toate tipurile de accesorii. De un bun renume se bucură şi clubul sportiv „Speranța”, finanțat de APL şi în cadrul căruia au fost antrenaţi numeroşi tineri sportivi care s-au învrednicit de distincţii prestigioase participând la diferite competiții republicane și internaționale.

Din patrimoniul comunei Săseni face parte şi un muzeu de istorie și studiere a ținutului natal unde se păstrează o bogată colecţie de profil, pe teritorul ei se află monumentele persoanelor deportate și ale sătenilor căzuți în al doilea război mondial. Toate aceastea consolidează potențialul turistic al localității.

La capitolul drumuri locale pe parcursul  ultimilor trei ani am construit în comună aproximativ 3,2 km de drum asfaltat și 4,5 km variantă albă din contul APL, Fondului raional, republican și rutier.În present avem o colaborare strânsă în ceea ce privește construcția drumului republican R-21 Orhei-Bravicea-Călărași, care traversează porțiunea Săseni pe o lungime de 1,8 km. Iar în curând vor începe lucrările pe drumul regional G-67 Văsieni-Bahu – R-21, care va asigura conexiunea satelor comunei la centrul raional și capitală.

La capitolul realizări în infrastructură se include și sectorul de iluminat stradal care a fost construit din fondurile Primăriei pe aproximativ 4,5 km lungime.  În prezent se identifică sursele financiare pentru extinderea și renovarea iluminatului stradal pe teritoriul întregii localități.

Problema aprovizionării cu apă în comună este rezolvată pentru populaţia din Săseni în proporţie de 80% , iar pentru satul Bahu – de 30%. Suntem în proces de proiectare a fântânii arteziene în Bahu, sper că âînă la sfârșitul mandatului meu de primar să rezolvăm şi problema dată cu atragerea investitorilor străini, investiții republicane și locale.

Am soluţionat, acum 4 ani,  şi problema colectării deșeurilor  managere, ca rezultat au dispărut o serie de gunoiști neautorizate. Acum ne canalizăm eforturile la proiectarea sistemului de canalizare și căutarea fondurilor pentru construcția ei, mizând pe investitorii locali şi cei din exterior, precum şi pe diaspora noastră. În acest sens , considerăm că mecanismele de implicare a locuitorilor în acest proces vor face ca locuitorii să devină mai responsabili, mai iconștienți că ceea ce se face este spre binele lor, dar și al generațiilor viitoare.

 

Ilie Bujor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here