O țară este prosperă atunci când sunt prospere şi localitățile din această țară. În acest  sens,   autoritățile administrației publice  locale urmăresc ca prin întreaga lor activitate să asigure dezvoltarea durabilă a comunităților administrate.  Asigurarea dezvoltării durabile prin organizarea și prestarea serviciilor de calitate, crearea condițiilor de atragere a investițiilor, sporirea nivelului de trai a populației sunt obiectivele de bază ale autorităților locale din comuna Iezărenii Vechi, raionul Sîngerei.

În acest context, mizăm foarte mult pe parteneriatele cu comunele  înfrățite din România. Pe lângă înfrățirea cu comuna Roșia, județul Bihor, în data de 27 martie curent, de Ziua Unirii, primăria comunei Iezărenii Vechi a reușit să semneze o nouă unire – un Acord de Cooperare cu frații de peste Prut, comuna Tătaru, județul Prahova. Evenimentul a avut loc în data de 27 martie 2022, pe Aleea Făuritorilor Unirii din Parcul Memorial  „Constantin Stere”, Bucov. Acordul de Cooperare prevede cu siguranță dezvoltarea în continuare a relațiilor de parteneriat, implementarea de proiecte comune, în acelaş rând  prin atragerea de fonduri europene la repararea drumurilor din intravilan, promovarea valorilor culturale şi turistice (inclusiv prin instalarea bustului Marelui Eminescu în  curtea gimnaziului din localitate), dar și schimburi de experiență în domeniul administraţiei publice locale. În contextul dat, pentru început am programat pentru finele lunii iunie curent şi o vizită a unei delegaţii din partea administraţiei noastre publice locale la colegii din comuna Roşia.

Deși actualmente situația la nivel național si chiar global este complicată, plină de provocări, mă încumet să afirm că şi in comuna noastră lucrurile nu au stat pe loc, a existat o dinamică a faptelor bune, fie că vorbim de inițiative locale sau de proiecte susținute la nivel raional sau prin granturi de finanțare.   Vom menționa pe scurt că datorită suportului Consiliului Raional, cu resursele locale disponibile, prin efortul comun al tuturor, am reușit în acești ani să implementam o serie de proiecte, dintre care: asfaltarea a 5400 m.p. de drum raional în suma de 9 mln. lei, mijloacele financiare fiind alocate de Consiliului Raional Sângerei, reabilitarea a circa 6 km de drumuri locale,  construcția  rețelei de iluminat stradal pe o lungime de 5 km, cu montarea a 75 de corpuri cu lămpi cu incasdescență, „Construcția unei scene de vară”  prin programul de finanțare a proiectelor pentru dezvoltarea zonelor rurale, implementat de GAL-ul „Hora Ciulucului” cu suportul Uniunii Europene și PolishAid, în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2020 al proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Tot în cadrul acestui program Asociația obștească „Ținutul Ciulucului”, condusă de dna Chisaru Viorica, au fost implementate proiectele „Galerie  mobilă a meșterului popular Liubovi Burcovschi” şi „Amenajarea parcului „Leagănul copilăriei”. De asemenea, este în curs de implementare proiectul, care prevede amenajarea pieții cu tarabe. A fost construit un foișor de odihnă  în cadrul proiectului „Prin implicare dezvoltăm localitățile rurale și asigurăm o bună guvernare”; finanțat de Uniunea Europeană şi Fundaţia Konrad Adenauer Stiftung, implementat cu suportul Centrului de Orientare şi Promovare Europeană „Dialog” din Chișcăreni, agenții economici și voluntari. S-a pictat stația de așteptare în cadrul proiectului Active Ciuluc, realizat de Asociația EcoVisio..

În acest sens, ne-am convins că mai mult ca oricând, cetățenii solicită o transparență sporită, integritate și participare la guvernare locală. Ei sunt în drept să aştepte ca politicile și serviciile să corespundă cerințelor şi doleanţelor lor. Este îmbucurător faptul că s-a reușit să se readucă în comunitate solidaritatea, transparența și voluntariatul. În acest context menționez că din noiembrie 2019 a fost creată pagina oficială de Facebook a primăriei Iezărenii Vechi ,  unde periodic sunt distribuite informații privind proiectele de decizii,  proiecte în derulare și implementate, activități desfășurate în comunitate. Totodată, a fost creat un grup privat al comunității.  Acum doi ani,  în colaborare cu Institutul Național pentru Democrație (NDI) s-a format comunitatea Viber, unde sunt puse în discuție cele mai stringente probleme ale comunității, sunt publicate chestionare privind problemele prioritare și provocările cu care se confruntă populația. Astfel, grupul comunității de pe platforma online Viber a devenit un canal credibil, un instrument nu numai de soluționare a problemelor administrative, sau prestări servicii, dar a devenit și o sursă rapidă de comunicare internă, privind împărtășirea de informații, anunțuri etc. Pe parcursul acestor ani s-a demonstrat că oamenii au o cultură a comunicării, au înțeles că grupul are valoare și este exclusiv pentru problemele  din localitate, știind că, apelând, vor obține un răspuns,  ceea înseamnă că pentru APL are rezultat concret, eficient în timp și financiar, pentru a obține un feedback permanent de la cetățeni.

Un factor important în dezvoltarea comunităților o au parteneriatele.  Aici menționez implicarea diasporei.  În ultimii doi ani, locuitorii comunei stabiliți  peste hotare, care nu au putut fi prezenți fizic acasă de sărbători, așa cum și-au fi dorit, “au ajuns”  la ușile copiilor din Iezărenii Vechi și Iezărenii Noi cu daruri de Crăciun. Tot cu implicarea diasporei, dar și a altor oameni de bună credință, radițional de mai mulți ani pentru elevii școlii de judo  sunt organizate master class-uri și în final organizatorii vin cu echipament sportiv, premii bănești pentru cei mai buni.

Şi, în finalul relatării mele, ţin să afirm că, împreună cu echipa de la primărie, ne vom strădui să nu dezamăgim, ca să zic aşa, alegătorii noştri. Or, recunoaştem, aceasta este pentru noi o mare provocare. Adică, să ajungem la finalul mandatului și să știm că am făcut tot ce ne-am propus pentru Iezărenii noştri și pentru oamenii de aici – o comunitate unită, cu infrastructură dezvoltată, servicii de calitate și oameni care sunt şi trăiesc la ei ACASĂ.

Ilie Bujor

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here