Deşi pe parcurs mulţi dintre cititorii noştri deja au avut posibilitatea să se iniţieze în anumite detalii vizavi de Proiectul de Restructurare a Sectorului Horticol, considerăm necesar să mai revenim la scopul şi obiectivele lui, dat fiind importanţa şi actualitatea lui pentru antreprenorii agricoli care activează în sectorul horticol şi, în genere, în agricultura ţării.

Livada Moldovei este o linie de creditare oferită de către Banca Europeană de Investiții (BEI) Guvernului R. Moldova care la rândul său acordă acest împrumut băncilor comerciale participante. Creditele sunt destinate investițiilor în sectorul horticol. Linia de creditare a devenit operațională în anul 2016 și este valabilă pentru o perioadă de cinci ani. Creditele Livada Moldovei vin cu asistență oferită sub formă de  suport și consultanță în elaborarea proiectelor investiționale și suport tehnologic gratuit. De menţionat faptul că începând din anul 2018, proiectul şi-a extins sfera de influenţă financiară şi consultativă, acestea fiind oferite nu  numai nemijlocit pomicultorilor, ci şi antreprenorilor rurali care activează în alte domenii conexe pomiculturii.

CINE POT FI BENEFICIARI PROIECTULUI

Persoanele juridice care practică activitatea de întreprinzător și doresc să implementeze un proiect în sectorul horticol sau activități conexe. Printre acestea – producerea, post-recoltarea și procesarea fructelor, strugurilor de masă, strugurilor tehnici, pomușoarelor, nucilor, legumelor, florilor, plantelor aromatice etc.;  producerea de puieți, răsaduri și semințe; fabricarea de mașini și echipamente horticole, comercializare inputurilor etc.; depozitarea, comercializarea, exportul și vânzarea cu amănuntul; servicii gen turismul vinicol și agroturismul (legat de horticultură), precum și amenajarea teritoriului și grădinăritul ornamental.

 CARE SUNT ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE

Orice investiție în sectorul horticol, cu excepția achiziționarea terenurilor.

De exemplu: revitalizarea plantațiilor neproductive, plantarea noilor suprafețe (fructe, pomușoare, struguri de masă și tehnici, nuci, lavanda);

înființarea pepinierelor; procurarea utilajelor agricole și mecanizarea proceselor de îngrijire/recoltare; procurarea de mașini și echipamente pentru prestarea serviciilor de amenajare a teritoriului; instalarea sistemelor de irigare prin picurare/anti îngheț/anti grindină/ anti ploaie; construcția serelor (fie fără încălzire, fie cu sisteme de încălzire bazate pe surse de energie regenerabilă); procurarea echipamentelor pentru procesarea fructelor și legumelor (depozite frigorifice, uscătorii, producerea sucurilor, gemurilor, pastei de fructe, producerea vinurilor, distilarea, fabricarea produselor alimentare care conțin fructe și legume); construcția sau renovarea halelor de producere; panouri fotovoltaice pentru pompare, depozite frigorifice, încălzire; construcția de spații de cazare și de catering pentru agroturism; camioane frigorifice pentru transportul fructelor și legumelor în stare proaspătă; comercializarea fructelor, legumelor si florilor.

 CE AVANTAJE SE OFERĂ

 • Facilități fiscale: aplicarea cotei 0 a TVA;
 • Scutirea de plata taxelor și procedurilor vamale;
 • Termenul de creditare îndelungat – maxim 10 ani;
 • Perioadă de grație de până la 4 ani;
 • Rata dobânzii competitivă (4-5% pentru credite în EUR, 7-8% pentru creditele în MDL);
 • Suma minimă a creditului – 5000 EUR;
 • Plafon mare de creditare pentru implementarea unui proiect (maxim 5 mln. Euro);
 • Posibilitatea finanțării în leasing a echipamentelor agricole (prin intermediul B.C. Mobiasbancă);
 • Posibilitatea procurării echipamentului la mâina a doua (vechime de până la 10 ani);
 • Aria de acoperire națională, inclusiv municipiile Chișinău și Bălți;
 • Suport și consultanță la elaborarea proiectului investițional și intermediere în obținerea finanțării;
 • Suport tehnologoc gratuit (experți naționali și internaționali).

CE TREBUIE DE AVUT ÎN VEDERE CÂND SOLICITĂM UN ÎMPRUMUT

 • Ponderea de finanțare: până la 50% din costurile totale de investiții.
 • Pentru contribuția proprie (restul de 50%) sunt acceptate și costurile istorice (un an înainte de completarea „Formularului de participare UIP” și 3 ani după). De asemenea, costurile forței de muncă angajate, valoarea muncii proprii, arenda terenului și valoarea terenului propriu sunt considerate contribuție proprie.
 • Contribuția proprie ar putea fi finanțată și din alte credite sau din subvenții (AIPA sau programe ale donatorilor).
 • Gajul trebuie să acopere 130% din credit. Cu toate acestea, printr-o scrisoare de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditelor ODIMM (care colaborează cu ProCredit Bank și Comertbank ca bănci participante), mărimea garanției poate fi redusă la 75%. Mai mult decât atât, Mobiasbanca oferă un mecanism de garantare a creditelor. Pentru partea din credit asigurată de mecanismele de garantare, rata dobânzii poate crește cu 1 până la 2% anual.

***

Un seminar cu tematica respectivă – „Proiectul de Restructurare a Sectorului Horticol”  – a avut loc marţea trecută (de altfel, ultimul din serialul celor 31 de seminare regionale de informare programate pentru desfăşurare în toate zonele republicii în perioada noiembrie 2018 – martie 2019), la Făleşti. Invitată fiind şi redacţia noastră,  am avut ocazia să discutăm cu mai mulţi participanţi la acest eveniment. Printe aceştia a fost şi Aurelian Petreanu, conducătorul unei GŢ cu acelaş omonim din satul Ilenuţa.

–  La ziua de azi gestionez 80 de hectare de terenuri agricole, dintre care 8 sunt plantaţii de vişin şi prun, ultimele două fiind plantate chiar în primăvara curentă. Desigur, pe celellate terenuri cultiv grâu, orz, porumb, floarea soarelui, având şi două tractoare, alt inventar agricol necesar; dar îndeosebi sunt atras de pomicultură, sperând că în viitorul apropiat voi putea planta şi 1,5 hectare de livadă superintesivă. E un lucru serios, să zic aşa, care cere şi bani, şi cunoştinţe, şi ehipament special, de aceea am şi venit cu mare interes la seminarul de azi, fiind convins că o asemenea echipă de specialişti cum e cea de azi, ne va da toate sfaturile şi recomandările corecte şi cuvenite în aşa caz.

La tema seminarului am discutat şi cu Mihai Misnei, tânăr antreprenor din satul Pompa.

– Iniţiind o afacere proprie, am decis să procur şi să instalez o secţie de procesare a vişinelor în sucul propriu. Deşi mai am nevoie de utilaj, în anul trecut am reuşit să procesez, în ordine de probare, primele   tone de vişine achiziţionate de la câţiva pomicultori din zonă. Capacitatea proiectată a micii mele întreprinderi e de a procesa 300 de kilograme de vişină în 8 ore, în borcane de câte 3  litri, în perspecivă urmând a oferi 10 locuri de muncă. Producţia a fost comercializată fără probleme, la întreprinderile de profil din centrul raional. Între timp, perfectăm contractele respective cu gospodari din satele raionului, suntem în căutare de finanţe şi suporturi suplimentare şi, în acest sens, deja pot spune că seminarul de azi a pus punctul pe „i” în decizia mea de a dezvolta o asemenea afacere.

***

La seminarul în cauză şi-au făcut prezenţa în jur de  40 de participanti, dintre care 9 si-au exprimat dorinta de a accesa sursele financiare de la proiectul respectiv. Cu un cuvânt de salut din partea APL a venit Nicolae Bârliba, Seful Directiei Agricultură a Consiliului Raional Falesti. Oferta proiectului a fost prezentată de  expertul Olesea Palade, iar oportunitatile oferite de Asistenţa Tehnică – de Radu Voicu.

Cu un interes deosebit a fost audiată şi comunicarea „Oportunităţi şi riscuri ale horticulturii: investiţii, cheltuieli şi venituri comparative pentru plantaţii intensive inteligente”, autor Anatolie FALA, Direcor de Programe ACSA, tot dimnealui monitorizând desfăşurarea întregului eveniment. Iar la finele seminarului participantii au vizitat Frigiderul S.R.L.”Amonti Agro” (un agent economic din comuna Năvârneţ), unde administratoarea afacerii, Lidia Semeniuc, a relatat colegilor săi din experienţa acumulată în procesul de constructie a frigiderului, regimurile de păstrare a fructelor, condiţionarea, ambalarea şi exportul acestora pe pieţele din exterior.

N.n.: Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA) a fost responsabilă pentru organizarea şi implementarea în perioada noiembrie 2018 – martie 2019 a 31 de seminare regionale de instruire – informare în cadrul campaniei de informare a “Proiectului Livada Moldovei”, implementat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor de Restructurare a Sectoarelor Vitivinicol și Horticol (UCIMPRSVH) şi finanţat de Banca Europeană de Investiţii şi susţinut de Guvernul Republicii Moldova.

În cadrul campaniei respective numeroşi  producători agricoli, procesatori şi exportatori din sectorul culturilor cu valoare adăugată (fructe, pomușoare, legume, cartofi, viţă de vie), viticultură şi vinificaţie, post-recoltare şi păstrare, pepiniere, sectorul de floricultură şi culturi ornamentale, culturi eterouleioase, industrii conexe sectorului horticol (ambalaje, etichete, accesorii), transport), pensiuni agroturistice au primut informaţiile necesare şi utile pentru iniţierea şi promovarea afacerilor lor .

Conform listelor de participare, în cadrul campaniei de informare, au fost informaţi peste 3690 de producători agricoli, iar în cadrul seminarelor informative au participat peste 1400 de fermieri, din care cca. 390 şi-au exprimat dorinţa de a accesa sursele fianciare oferite de Proiectul Livada Moldovei.

 Ilie BUJOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here