Domnul nostru Iisus Hristos, după ce şi-a îndeplinit misiunea Sa pământească, după planul dumnezeesc, de  a răscumpăra Neamul omenesc din urgia blestemului, a păcatului şi a morţii, a fost răstignit de cei necredincioşi, dar a înviat a treia zi din  morţi. Prin Învierea Sa cea luminată din mormântul pecetluit de iudei şi păzit de ostaşii romani El ne-a dăruit şi nouă garanţia sau zălogul Învierii noastre şi ne-a deschis şi nouă, pământenilor, uşile Împărăţiei celei veşnice. Iar viaţa veşnică în ceruri este scopul vieţii noastre pământeşti. Iată, deci, că Învierea lui Hristos ne aduce nouă mângâierea, speranţa şi bucuria vieţii veşnice, care sunt bunul şi fericirea absolută. Iată de ce Sărbătoarea Paştelui sau a Învierii Domnulu în calendarul şi rânduielile bisericeşti este cea mai mare sărbătoare – Sărbătoarea sărbătorilor şi Praznicul praznicelor. Învierea lui Hristos ne-a argumentat şi demonstrat încă odată deşertăciunea, nesiguranţa şi nestătornicia vieţii acesteia pămînteşti.  “Nu vă nădăjduiţi spre boieri, spre fiii oamenilor, întru care nu este mântuire” (Ps. 145, 2).

După teroarea şi frica pandemiei Covidului,  după frica, necazurile şi ororile războiului agresiv şi   ucigaş ruso-ucrainean, dezlănţuit de ucigaşul-diavol prin slugile sale pământeşti, setoase de sânge omenesc şi frăţesc de aceeaşi credinţă,  nu mai avem altă mângâiere decât Lumina, mângâierea şi bucuria Învierii, izvorâte din mormântul lui Hristos.

Se zice că veşnicia s-a născut  la sat. Tot din  sate s-au născut şi cei mai mari, înţelepţi şi luminaţi oameni ai Neamului nostru, chiar şi cei care au săvârşit Unirea în simţire şi în cuget. Şi tot la sate , în perioada ateist –comunistă, s-a păstrat odorul cel mai scump al neamului nostru – tezaurul credinţei strămoşeşti.

Cu ocazia Sfintelor sărbători ale Învierii Domnului, tuturor celor de la sate, fraţi şi surori întru credinţă şi în cuget, Vă doresc sănătate, pace, linişte suletească, mântuire şi întru toate bunăsporire! Nu lăsaţi frica să vă copleşească, să vă fie frică numai de Dumnezeu. Păstraţi cu sfinţenie cel mai scump tezaur al Neamului – tezaurul credinţei noastre – ca să-l transmiteţi nealterat şi integru urmaşilor voştri!

 

                                              ADEVĂRAT  HRISTOS  A  ÎNVIAT !

 

                                          Cu ptofundă stimă şi dragoste întru Hristos cel Înviat

 

                                             Paroh Prot. Mitrofor Petru Buburuz                                     

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here