– În contextul istoric în care ne aflăm, ținând cont de realitățile noastre, gradul de autonomie locală de care dispun autoritățile publice locale foarte precar, probleme cu care se confruntă primăriile, provocările și lipsa unei descentralizări financiare reale, una din soluțiile de creștere a calității vieții în mediul rural sunt parteneriatele de colaborare cu primăriile de peste hotare în vederea atragerii investiților, implementarea proiectelor, dar și schimbul de bune practici, experiența și transfer de cunoștințe.

Având istorie, tradiții, limbă și cultură comună, cele mai multe parteneriate avem cu autoritățile locale din România, notându-se afinitatea și deschiderea mai mare. Astfel, în perioada mandatului meu anterior de viceprimar, m-am preocupat foarte mult de stabilirea și semnarea acordurilor de colaborare cu primării din dreapta Prutului, dar totodată și la valorificarea acestor parteneriate.

În anul 2016 am reușit să semnam trei acorduri de colaborare cu primăriile din România, fiind un start bun a inițierii relațiilor de colaborare. A fost făcută ”înfrățirea” cu comunele Tulucești, Județul Galați, comuna Lipănești, Județul Prahova, și comuna Lumina, Județul Constanța. În 2017 a fost făcută ”înfrățirea„ cu comuna Țuțora, Județul Iași, și am început dialogul privind semnarea unui acord de colaborare cu Primăria Mahala, Ucraina, comuna fiind de etnici români din zonele istorice românești. A fost aprobată decizia în cadrul Consiliului Local Sireți, iar parteneriatul nu a fost dus până la capăt, dar în viitorul apropiat planificăm acest lucru.

În 2021 am inițiat dialogul cu încă patru comune din România în vederea dezvoltării relațiilor și am reușit să semnăm un acord de colaborare cu Primăria Poduri, Județul Bacău, și suntem în pregătiri pentru semnarea acordului de colaborarea cu Primăria Bilbor, Județul Harghita. Totodată ne-am propus ca până la sfârșitul anului să finalizăm partea protocolară și cu celelalte două primării. De asemenea dorim să menționăm că un prim acord de colaborare cu frații de peste Prut a fost semnat încă în 2014 între satul Sireți și Comuna Cicârlău, Județul Maramureș. Este un parteneriat care în timp, dar și datorită alegerilor locale, nu s-a dezvoltat, dar acest lucru nu e un impediment pentru noi a relansa acest dialog.

Acordurile de înfrăţire deschid noi oportunităţi pentru localităţile din țara noastră, or, după ce s-au stabilit relaţii, parteneriate, s-au început proiecte și inițiative comune. Unul din cele mai importante proiecte este cel transfrontalier între Primăria Sireți și Tulucești, conceptul proiectului fiind început încă din 2017, ca după circa trei ani să semnăm acordul de grant privind finanțarea proiectului 1HARD/3.1/86 “Dezvoltarea infrastructurii  – motor al cooperării socio – economice în comuna Tulucești, județul Galați și comuna Sireți, raionul Strășeni”. Proiectul “Dezvoltarea infrastructurii  – motor al cooperării socio – economice în comuna Tulucești, județul Galați și comuna Sireți, raionul Strășeni„ este finanţat de către Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 2.592.093,07 EURO. Finanțarea primită din partea Uniunii Europene este de 1.980.000 EURO, ceea ce reprezintă 76,39% din valoarea totală a proiectului. Proiectul vizează „Dezvoltarea infrastructurii de drumuri în comuna Tulucești, județul Galați” şi „Construcția capitală a drumului local care face conexiunea dintre localitatea Sireți și traseul internațional M14(M5)” în satul Sireţi, raionul Strășeni”. Proiectul abordează zona de frontieră dintre România și Republica Moldova și va contribui la obiectivul general al Instrumentului european de vecinătate: dezvoltarea către o regiune de prosperitate și bună vecinătate, realizată prin acțiuni de cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor membre și a țărilor vecine din afara UE. Prezentul proiect răspunde nevoilor existente în cadrul celor două comunități locale și, pe termen lung, la nivelul Regiunilor de Dezvoltare din care Regiunea Sud-Est a României și Regiunea Centrală a Republicii Moldova, în dezvoltarea infrastructurii de transport locală în conformitate cu standardele naționale și internaționale, implementarea măsurilor preventive, combaterea fenomenelor de degradare a mediului în zonele rurale și crearea unui mediu optim de dezvoltare economică și socială pentru mediul local. Pentru satul Sireți este un proiect major care valorează cit două bugete ale localității noastre și prevede construcția a circa 2,8 km de drum de la zero care leagă satul Sireți cu traseul internațional M5.

Este un proiect dezvoltat în cadrul relațiilor de colaborare cu comuna Tulucești în timp și realizat datorită acestei colaborări frumoase, având un suport enorm în realizarea acestui proiect din partea fraților noștri.

Recent cu suportul Primăriei Țuțora, Județul Iași am adus în localitate 350 de corpuri de iluminat cu suport pentru a fi dezvoltatată rețeau de iluminat public din localitate și totodată negociem atât cu Țuțora, cât și Tulucești încă câteva donații în vederea dezvoltării satului Sireți. Cu comuna Lipănești, Județul Prahova, și comuna Lumina, Județul Constanța, am reușit între timp să organizăm mai multe eveniment culturale cu participarea reprezentanților din ambele comune, dar și a actorilor culturali, iar cu suportul Primăriei Lipănești am organizat câțiva ani în urmă o excursie de 5 zile pentru 60 copii din Sireți în Județul Prahova.

În viitorul apropiat planificăm mai multe deplasări în toate comunele cu care avem acorduri de colaborare, dar și cu care ne dorim să le realizăm. Ne dorim ca în agenda bilaterală să discutam despre oportunități de proiecte, schimb de experiența, transfer de cunoștințe.

În acest sens, sperăm că pandemia Covind-19 nu va fi un impediment în dezvoltarea relațiilor de colaborare cu primăriile din UE, dar în special cu România, având acea afinitate frumoasă și istorie de 2500 de ani care ne leagă cu mult mai mult decât toate celelalte proiecte.

 

Pentru conformitate: Ilie BUJOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here