După cum consideră localnicii, unul dintre evenimentele remarcabile în istoria modernă a baştinei lor ţine de faprtul că pe 27 iunie 2017, primăria Nicoreni s-a înfrăţit cu primăria comunei Vârful Câmpului din judeţul Botoşani, România. Actul de înfrăţire a fost semnat de către Mihai Rotaraş, primar de Nicoreni, şi Maria Huţa, primara comunei Vârful Câmpului

Cu această ocazie, primarii ambelor localități  au declarat că sunt convinşi că Actul de  înfrățire  va pune bazele unor proiecte administrative, culturale, educative și, nu în ultimul rând, artistice. Şi ulterior practica a demonstrat că ambii au avut perfectă dreptate.

Cât priveşte desfăşurarea evenimentului ca atare, echipa de la primăria Nicoreni a ţinut să ne expedieze şi câteva imagini pe care a insistat să le dăm publicităţii, ceea ce ş facem cu plăcere. Or, la moment, având un program artistic variat, colectivele artistice de la Casa de Cultură  din satul Nicoreni și artiștii ansamblului artistic „Sirețelul” din Vârfu Câmpului au impresionat  publicul spectator cu un program artistic de datini și obiceiuri de iarnă din ambele localități, astfel punând prima piatră de temelie trainică între relaţiile frăţeşti dintre acestea.

***

… Ulterior , într-o dicuţie cu primarul de Nicoreni, am avut a afla mai multe detalii interesante şi sugestive din viaţa localităţii respective, pe care intenţionăm să le aducem la cunoştinţa cititorilor noştri cu altă ocazie. Pe când în cele ce urmează ne vom limita doar la unele informaţii mai succinte din biografia acestei mândre aşezări din nordul republicii.

         Satul Nicoreni are o populaţie de 3368 de locuitori. Pe teritoriul satului Nicoreni activează Gimnaziul „Nicoreni”, două instituţii preşcolare, casa de cultură (cu trei colective populare), bibliotecă publică, muzeul, oficiul medicilor de familie, farmacia, oficiul poştal, precum şi un şir de  întreprinderi comerciale şi agricole.

         În localitate funcţionează biserica „Sfânta Treime ”, «mănăstirea Sf. Pr. Ilie” şi Biserica Penticostală „Golgota”.

         În perioada ultimilor doi ani în localitate au fost implementate mai multe proiecte necesare comunităţii, inclusiv: renovate peste 7 km de drumuri locale (variantă albă) şi 1,4 km cu înveliş asfaltic, au fost construite peste 3 km de reţea de apeduct; au fost instalate utilaje de iluminare stradală pe trei sectoare cu lungimea de 7,5km; s-au efectuat amenajări ale unui parc public, uuin teren de joacă public şi patru pavilioane de vară la ambele grădiniţe de copii.

         La momentul actual locuitorii ei beneficiază de următoarele comodităţi:

  • gaze naturale – 45 % (în proporţie din populaţie);
  • apă potabilă – 80%;
  • drumuri locale de acces – 75 %;
  • iluminare stradală – 80 %.

    în perspectivă se mizează pe potenţialul uman, care tinde spre dezvoltarea continuă a localităţii în toate domeniilr principale. Având ca partener de dezvoltare localitatea înfrăţită com. Vârfu Câmpului, jud. Botoşani, administraţia publică locală  tinde să-şi axeze în continuare eforturile, pe lângă relaţiile culturale  deja existente, şi pe domeniile  economice, inclusiv şi de îmbunătăţire a infrastructurii.

 

Consemnare: Ion Codreanu

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here