– Cu siguranţă, unul dintre capitolele principale în activitatea administraţiilor publice locale din stânga Prutului este practica din ultimii ani de semnare a acordurilor de înfrăţire cu colegii din dreapta acestuia. În acest sens, şi echipa de la primăria noastră a purces la atare activităţi. Astfel, în baza acordului de înfrățire încheiat în anul 2016 între primăria Tigheci și primăria comunei Plopu, județul Prahova, România, au fost stabilite relații strânse de parteneriat în domeniul social, cultural și economic, schimb de experiență, preluarea bunelor practici de ambele părți, proces ce se află în continuă desfăşurare. De exemplu, primăria comunei Plopu a venit cu o donație de carte pentru biblioteca publică din sat, ne-a acordat un suport consistent pentru procurarea utilajului pentru iluminatul public stradal; în memoria eroilor căzuți în cel de-al Doilea Război a fost instalată o troiță în centrul satului Tigheci.

De asemenea, şi cu implicarea activă a băștinașilor, agenților economici cu prilejul sărbătorilor Nașterii Domnului au fost oferite donații persoanelor cu dizabilități, familiilor vulnerabile, cadouri copiilor. (În acest sens – doar un exemplu: pentru a promova valorile creștine și satul de baștina  consăteanul nostru Ruslan Petrea a finanțat în totalitate lucrările de montare și instalare a unei Cruci Comemorative de 26 metri).

Chiar dacă administraţia publică locală nu poate să desfăşoare o activitate economică sau să creeze locuri de muncă, ea poate să impulsioneze dezvoltarea economică locală prin crearea condiţiilor la nivel local pentru antreprenori, având scopul să asigure condiţiile unui trai decent, astfel încât cetăţenii să beneficieze de facilităţile obligatorii într-un sat. Este extrem de dificil de muncit în administraţia publică locală în condiţiile care s-au creat astăzi: cu un buget mic, dar cu mari şi multe probleme, cu o scăzută iniţiativă locală de a relansa activităţile economice, cu deficit de specialiști. Dar, chiar şi în aceste condiţii, obiectivele stabilite în Strategia de Dezvoltare Comunitară pentru anii 2021-2026 a comunei Tigheci, elaborată cu suportul Programului “Comunitatea Mea” USAID , schimbă spre bine faţa comunei noastre. Astfel, din 2019 și până în present eforturile comune ale Primăriei, Consiliului Local, instituţiilor din teritoriu,agenților economici, antreprenorilor şi, nu în ultimul rând, ale locuitorilor din sat au dat roade la toate nivelurile. Au fost derulate o serie de investiţii, au fost dezvoltate serviciile existente, toate având drept scop transformarea comunei  noastre într-o localitate civilizată în care să domnească ordinea, curăţenia şi bunul simţ.

Una din sarcinile importante ale APL Tigheci este asigurarea transparenței în activitatea sa si implicarea cetățenilor în  procesul decizional, prioritizarea problemelor și identificarea soluțiilor optime pentru rezolvarea lor. Opiniile cetățenilor sunt foarte importante atunci când se decide asupra proiectului de buget și a celor mai importante direcții de activitate, identificarea priorităților de dezvoltare. Ca rezultat, în ultimii 3 ani au fost îmbunătățite condițiile de la ambele grădinițe de copii prin modernizarea terenurilor de joacă, reparația blocurilor alimentare și sanitare, procurarea mobilierului, amenajarea scuarului casei de cultură, terenului de joacă pentru copii. A fost amenajat scuarul casei de cultură și iluminată aleea, s-au instalat bănci, balansoare, teren de joacă pentru copii, teren de fitness în aer liber. De asemenea, au fost reparate drumuri din comuna Tigheci:  în asfalt 1900 m și 11,6 km de varianta albă din totalul de 21 km aflate în gestiunea primăriei; rețeaua de iluminat public stradal în comuna Tigheci este construită în proporție de 90%.  Vreau să reamintesc că aceste lucrări au fost realizate cu mijloace financiare din bugetul local, bugetul de stat, dar și cu suportul partenerilor din comuna Plopu, județul Prahova, România.

Consider o experienţă reuşită în activitatea noastră și implicarea activă a băștinașilor  în implementarea proiectului ,, Reconstrucția str. Strămoșilor din comuna Tigheci” ,   în cadrul Programului “Comunitatea Mea” USAID, implementat de IREX și care presupune reconstrucţia uneia din străzile principale ale satului. Bugetul total al proiectului este de 3.006.681,690 lei. Lucrările sunt în plină desfășurare. Oamenii sunt capitalul principal al unei comunități și de aceea APL este preocupată de sănătatea cetățenilor săi. Astfel,  comuna Tigheci a fost selectată de către Ministerul Sănătății al RM în calitate de partener al proiectului ,,Viață sănătoasă”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare. APL în parteneriat cu AO ,,Asociația tighecenilor de pretutindeni” a aplicat şi proiectul,, Sănătate pentru comunitate”, în consecinţă, locuitorii satului au beneficiat de un șir de instruiri, ateliere de informare, s-au achiziționat utilaje de fitness în aer liber etc. De asemenea, pentru asigurarea unui mediu sănătos de viață comuna Tigheci, membră a Comitetului Subbazinal Tigheci, a implementat proiectul de amenajare a izvorului din s. Cuporani, finanțat de  Centrul Național de Mediu; APL împreună cu AO,,Tighecenii de pretutindeni” și cetățenii s-a implicat active în Campania Națională “Un pom pentru dăinuirea noastră” , “Râu curat de la sat la sat” etc.

Dezvoltarea și modernizarea serviciului de colectare a deșeurilor orientat pe necesitățile locuitorilor accesibil și comod la fel este o proiritate a  primăriei. Astfel, în 2020 s-au întreprins măsuri importante pe acest domeniu: a fost achiziționat un tractor multifunctional și utilaje în cadrul proiectului “Procurarea unui tractor multifunctional pentru modernizarea serviciilor publice în satele Tigheci și Cuporani”, finanțat de către FNDR prin AIPA. Înlocuirea tehnicii vechi cu cea achiziționată în cadrul proiectului a generat impulsionarea procesului de colectare a gunoiului, creșterea numărului de beneficiari și lichidarea gunoiștelor spontane. În anul 2021 APL Tigheci a aplicat la concursul ,,Comunități reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, implementat de către PNUD și finanțat de Suedia prin proiectul ,, Un tighecean responsabil și activ – colectează selectiv”, care prevede procurarea tomberoanelor pentru 600 gospodării, finanțat de Suedia și cu o contribuție din partea APL, proiectul ce se va implementa în anul curent.

Problema asigurării cu apă potabilă este una foarte acută pentru locuitorii comunei Tigheci. În acest scop primăria, în calitate de aplicant principal, în parteneriat cu satele Băiș și Borogani, a aplicat la proiectul intercomunitar ,, Construcția magistralelor Iargara – Borogani, Iagara-Tigheci, și a rețelelor de apeduct interioare în localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și Cuporani din raionul Leova” , sursa  – apă din Prut .  Proiectul a fost inclus în Documentul Unic de Program (DUP) și a fost  aprobată  finanțarea lucrărilor pentru 2022-2024, costul total al proiectului este de 35.369.200 lei.

În finalul relatării mele vreau să mai menţionez faptul că destinul unei localitati îl determină toti cetațenii care locuiesc în ea, care  contribuie la dezvoltarea acesteia,  fie că  muncesc pe loc sau peste hotarele ei, participând activ, atât direct sau  indirect, la viața publică, implicându-se in procesul de luare a deciziilor la nivel local.

Ilie Bujor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here