• Poate că și D-voastră îmi veți pune, din curiozitate, aceeași  întrebare ca și unii dintre prietenii mei, începu primul, cu un surâs enigmatic, Alexei Busuioc, primarul comunei Capaclia, raionul Cantemir…
  • că având studii postuniversitare, făcute la Strasbourg, Franța, cu oportunități pe care mulți le visează doar, de ce am acceptat, totuși,  această funcție modestă de primar al satului de baștină, o localitate cu multiple probleme ca și multe altele din țară. Și eu le răspund logic, într-un fel, în opinia mea: păi, dacă se  vorbește peste tot de integritate europeană, eu am hotărât altfel – să aduc acea Europă la noi acasă,  fiind o provocare dură în intențiile mele de a realiza ceva bun pentru consăteni, de a demonstra că se poate de construit Europa pe meleagurile natale.

Stând de vorbă mai mult timp cu primarul, aveam să-l descopăr ca o personalitate modestă, dar ambițioasă, principială, pentru care necunoscutul este acea oportunitate la care tinde spre a se cunoaște pe sine însuși. Calea spre acea Universitate din Franța a pornit chiar de pe băncile școlii din satul natal, Capaclia, de la lecțiile de franceză, profesoare fiind Raisa Țârdea  și Iulia Țugui, care i-au altoit dragostea pentru această limbă a unui popor cu amprente cruciale în istoria universală. Și a continuat să studieze, în perioada 1984 – 1993,  limba îndrăgită la Universitatea Pedagogică de Stat  „Alecu Russo” din Bălți, după absolvire revenind în satul de baștină, la școală, unde a predat franceza timp de un an de zile. Doar un an, căci frământările perioadei de tranziție, valurile migrației peste hotare l-au luat și pe Alexei Busuioc, că își întemeiase o familie după chemarea inimii și trebuia să-i asigure un viitor ca la cei mai buni gospodari ai satului. A trecut prin Cehia, ca în 1995, la invitația unui bun prieten,  să ajungă în Franța, țara visurilor sale și, anume, la Strasbourg. Posedarea limbii franceze, ca a doua limbă nativă, i-a deschis mai multe căi de afirmare, fiind angajat  în calitate de translator la prefectura Alsacia   care avea legături cu parteneri din unele țări ale CSI, apoi la o companie de securitate comercială „Axiom”.  Ca, în anii 1998 – 2000, să facă studii postuniversitare la Universitatea  „Mark Bloch” din Strasbourg, specialitatea geopolitică.

Absolvent al prestigioasei instituții franceze, îndeosebi, în domeniul geopoliticii, la întoarcerea în țară a fost angajat în anii 2001 – 2003 în calitate de consilier prezidențial în probleme de relații internaționale, fiind, cum s-ar spune, omul potrivit la locul potrivit. Și aici destinul avea să-l încerce printr-o provocare, la care nu se aștepta, acel necunoscut pe care și-a dorit să-l descopere, să-l pătrundă, să urmeze chemarea sufletului, venită din satul de baștină. Fiindcă   Alexei Busuioc, paralel,  se implica deja în unele proiecte pentru sat cu prieteni de-ai săi din Franța.

În acel an, 2003, anul alegerilor locale, i-a avut ca oaspeți un grup de consăteni care au i-adus un mesaj de acasă cu rugămintea de a candida la funcția de primar al satului Capaclia. Gânduri multe, îndoieli, dar până la urmă, caracterul său ambițios de a explora necunoscutul,  încrederea consătenilor, au întărit hotărârea sa de a merge acasă și a se dedica satului de baștină. Și poate că în acele momente o fi izvorât și acel gând de a aplica cunoștințele, practicile acumulate în Franța pentru prosperarea satului de baștină, pentru bunăstarea consătenilor, de a le asigura un nivel de trai ca în Europa, adică… de a aduce Europa acasă.

Planurile sale aveau o bază fermă de realizare prin relațiile sale de bună prietenie stabilită în Franța cu proprietarii Asociației  „Passerelle Alsace – Moldavie”, înființată în 2002 de Christiane și Remy Hauss, o familie minunată care a făcut enorm de mult pentru Capaclia, după cum afirmă Alexei Busuioc.

Preluând funcția de primar, a învățat, cum s-ar spune, din mers, noua sa meserie. Și a început cu reparația capitală a școlii și a grădiniței. Fiindcă viitorul nostru sunt copiii, argumentează primarul,  și ei trebuie să aibă cele mai bune condiții. Aici și-au spus cuvântul bunii prieteni din Franța. În scurt timp, la Capaclia au sosit, unul după altul, patru TIR-uri, încărcate cu toate cele necesare pentru reparație totală și renovare, europeană, a clădirilor școlii și grădiniței, începând cu acoperișurile și terminând cu podelele, cu blocurile sanitare.  Încălzire   centrală,  mobilier și echipament modern,  cantina, sălile  de festivități, clasele bine amenajate ce redau acel anturaj pentru elevi de a pune cu dragoste mâna pe carte. La general vorbind, din 2002, Asociația  „Passerelle Alsace – Moldavie” vine cu câte un proiect pentru sat. Mai mult ca atât. Prin intermediul lor, a stabilit relații de cooperare sau, mai bine zis, de prietenie cu parteneri din Olanda și Statele Unite ale Americii,  cu susținerea lor fiind realizare proiecte importante pentru sat. Astfel, ei au fost cofinanțatorii  proiectului de construcție a apeductului, implementat de primărie în colaborare cu Fondul Ecologic    Național. În cadrul proiectului de 1150 mii de lei au fost construite 2 turnuri de pompare a apei din izvoare cu o adâncime de 240 de metri și a rețelei de apeducte pe tot cuprinsul satului și acum, practic,  toți sătenii au apă de calitate la robinet. Sunt realizate sau sunt în curs de realizare proiecte privind infrastructura drumurilor locale,  iluminarea stradală, alte proiecte de soluționare a problemelor sociale.

Acum este în curs de elaborare, în cooperare cu partenerii din Olanda, un proiect ambițios de construcție în sat a  cantinei sociale pentru circa 60 de persoane  în etate. În cadrul acestui proiect, se prevede restabilirea unei clădiri și dotarea ei cu echipament modern de bucătărie,  cu mobilier pentru confortul celor care vor lua masa la cantina socială. În curând vor începe lucrările pentru ca bătrânii să poată petrece sărbătorile de iarnă în cantina nouă.

Primarul Alexei Busuioc nu se oprește aici, efectuând cu regularitate deplasări de serviciu în Franța, în alte țări europene, de pe urma cărora apar noi relații de cooperare, noi viziuni, noi gânduri privind dezvoltarea de mai departe a satului întru asigurarea unui trai decent consătenilor.   Numai în ultimul timp a fost  la Bruxelles și Viena. În capitala Belgiei a participat la discuții  în cadrul Comitetului European al Regiunilor, unde a abordat probleme privind consolidarea capacităților autorităților publice locale pentru o bună guvernare locală și soluționarea problemelor sociale ale cetățenilor, prestarea serviciilor publice de calitate. La Viena a avut întrevederi cu reprezentanți ai autorităților publice locale din suburbiile capitalei Austriei privind oferte de lucru sezonier pentru locuitorii din Capaclia.

Alte oportunități de atragere a investiților în dezvoltarea satului au fost discutate în cadrul sesiunii ordinare a Adunării Generale a Asociației Comunelor din România (ACoR), desfășurate în februarie curent, la București, la care au participat  peste 500 de primari alături de premierul Viorica Dăncilă. Alexei Busuioc fiind membru al delegației Congresului Autorităților Locale din Moldova, a avut fericita ocazie de a discuta cu colegii români despre  perspectivele relevante privind   realizarea planurilor de bună cooperare pe ambele maluri ale Prutului.

Și ca un răspuns la întrebarea, dacă există rezultate după aceste reuniuni ale primarilor,  Alexei Busuioc se dă cu părerea:

„Cred că vom vedea rezultatele în decursul a câteva luni. Noi am discutat cu mai mulți primari și le-am explicat cum ar putea interveni Consiliile locale din România cu  ajutor direct  APL-urilor de nivelul I din Republica Moldova, precum ar fi prin Programele de Dezvoltare Locală, astfel încât banii  să vină direct la primăriile comunelor sau satelor.

Ne-am văzut cu toți colegii  de comune cu care suntem înfrățiți – comunele Ciugud, jud. Alba, Cumpăna, jud. Constanța, Niculițel, jud. Tulcea, și Târgu Ocna, jud. Bacău. Eu le-am mulțumit pentru susținerea pe care o avem din partea lor. Cei din Ciugud ne-au   susținut financiar la reabilitarea drumurilor din Capaclia, colegii din Niculițel  ne-au donat un excavator multifuncțional, de marca New Holand, de mare folos pentru lucrările de amenajare a satului etc. Iar în aceste zile merg la Constanța pentru  a  organiza odihna de vară la mare a elevilor gimnaziului din sat,

Toate acestea ne vorbesc tranșant despre faptul că anume datoriră relațiilor de înfrățire reușim să implementăm multe proiecte sociale pentru binele oamenilor noștri. Și la reuniunea comunelor din România  am trasat unele idei privind viitoarele colaborări de ordin economic și cultural. Sunt relații pe care le menținem de ani buni. Prin aceste întâlniri și reuniuni căpătăm și noi bune practici de lucru de model european. Cu toate că nici colegii noștri nu sunt foarte bogați, pentru că au ieșit și ei din sărăcie. Până a fi membri ai Uniunii Europene la ei lucrurile erau cam ca la noi. În această perioadă însă au făcut un salt economic imens, mai ales la capitolul infrastructură. Chiar dacă uneori mai există această frică de a nu reveni la sărăcia de altă dată și chiar dacă nu toate satele și comunele din România sunt atât de înfloritoare, din puținul pe care îl au, colegii noștri se împart cu noi precum niște frați. Și dacă aș face o generalizare a acestor colaborări de înfrățire, voi accentua  evenimentul remarcabil pentru satul nostru – semnarea Declarației de Unire a Republicii Moldova cu România. Este un act firesc, când frații de sânge și neam să fie uniți într-o singură țară. Acesta este viitorul nostru”.

Toate aceste deplasări de serviciu peste hotare, noile înfrățiri cu colegi din România, din alte state europene, practica bunei guvernări la nivel local consolidează    preocuparea de bază a primarului Alexei Busuioc de a crea  noi locuri de muncă acasă, în context, având, de asemenea,  și o bună conlucrare cu agenții economici de pe loc.

Cooperarea cu agenții economici din localitate  contribuie substanțial la suplinirea bugetului local (peste 150 mii de lei anual) și, respectiv, la soluționarea problemelor sociale din localitate. Primarul îi susține, la rândul său, cu sfaturi, idei, propuneri de proiecte investiționale prin relațiile sale cu partenerii din țară și de peste hotare. În această ordine de idei, primarul accentuează că toate produsele alimentare pentru viitoarea cantină socială vor fi procurate numai de la agenții economici din sat.

Capaclia, pe calea sa de renovare continuă europeană, este  oglinda gospodarului său, Alexei Busuioc, totdeauna în căutarea noului – și acasă și peste hotare – după cum a deprins lucrurile ca vizionar în stil european.  Aceste calități ale sale, practica multidimensională cu multe reușite de primar, îi deschid noi perspective de afirmare în serviciul public, or Alexei Busuioc, rămâne a fi printre oameni și pentru oameni, după crezul său, și, după cum spune însuși domnia sa, oriunde-l  va hărăzi mai departe destinul, va contribui pe măsură   ca și alte localități din țară să aducă Europa acasă.

 

Ion AXENTI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here