Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova, în calitate de organizaţie neguvernamentală, care reprezintă şi apără drepturile şi interesele economice şi sociale ale fermierilor din R. Moldova, prin vocea reprezentanţilor, întruniţi la Adunarea Generală de dare de seamă din 23 februarie 2024  constată,  că situaţia în sectorul agricol este mai  dificilă ca oricînd altă dată, urmare a crizelor pandemice, energetice, secetei și mai ales a războiului din statul vecin, Ukraina.

Prețurile exagerate la  mijloacele de producție,  oportunitățile limitate de comercializare a produselor agricole  la prețuri care ar garanta un profit modest al  activității agricole   i-au făcut pe mulți agricultori  să  finalizeze  anul agricol 2023  cu  pierderi  mari,  lipsindu-i de posibilitatea  demarării  unui  nou  an  agricol  cu respectarea  principalilor parametri tehnologici, iar o bună parte de fermieri chiar  falimentează  din cauza datoriilor față de creditori.

Agricultorii, in deosebi, fermierii mici şi mijlocii, abandonează activitatea agricolă, sau chiar falimentează şi  îşi caută, în cel mai bun caz, un loc de muncă la oraş sau migrează peste hotare.

Agricultura este sursa principală de venit pentru populaţia de la sate. Promovarea  unor politici chibzuite în acest domeniu ar crea baza creşterii economice durabile, care ar diminua efectele sărăciei şi ar asigura un trai decent locuitorilor din mediul rural.

Agricultorii  sunt  conștienți  de constrngerile  majore  ale statului, dar  totodată  sunt  convinși, că  situația  creată  poate  fi  depășită  doar  în  baza  unei  creșteri economice durabile,  realizată  pas cu pas, investind în  ritmuri  crescânde  în  economia  reală  a țării,  în  special în  economia  agroalimentară.

În  acest  contex,  fermierii,  participanți  la  Adunarea Generală a FNFM,  dezaprobă  tratamentul  autorităților față de agricultorii din zonele care au fost afectate de secetă, nu pot să-și onoreze datoriile către creditori  și  nu au posibilitate să  demareze lucrările agricole de primăvară.

Producția noastră agricolă  din start  este   necompetitivă  cu cea a vecinilor noștri,  iar  subvenționarea  directă a producătorilor  agricoli, care  ar ameliora situația în  acest  sens,  se lasă  așteptată  din  cauza  lipsei  de  acțiuni  eficiente  din  partea  statului.

Adunarea Generală a FNFM  consideră,  că  comercializarea  produselor agroalimentare în R.Moldova,  mai  ales spre export,  este  afectată serios  de  politica Băncii Naționale,  care  menține pe piața  valutară  un  curs defectuos al valutei naționale.

Cu regret, politicile statului în domeniul agricol, pînă  cînd,   nu corespund  pe deplin  realităților din agricultură și spațiul rural, aspirațiilor noastre de aderare la Uniunea Europeană.

În  contextual  celor  expuse  Adunarea Generală  a  FNFM  solicită:

1. Elaborarea  și  implimentarea  unui Plan de acțiuni  pe  termen  mediu  de  dezvoltare  a  agriculturii  și  mediului  rural,  care  ar  cuprinde  prevederi  concrete  de  stopare  a migrației  rurale  și  ar  motiva  fermierii  tineri  să  inițieze  activ  afaceri  agricole,  să  se  stabilească  cu  traiul  la 

 2. Facilitarea accesului la finanțe pentru fermieri prin:

 Adoptarea Legii Creditului Agricol pentru capital de lucru pe o perioada de 5 ani cu rata dobanzii de 2% si garantate de stat in procent de 90% si pentru investitii pentru achizitia de terenuri pe o perioada de 20 ani si pentru dezvoltarea fermelor pe o perioada de 10 ani in valoare de 5 mln. euro cu o dobanda de 2%;

 2.2.Majorarea  în fiecare an a alocărilor bugetare pentru subvenționarea  directă  și proiectelor investiționale în agricultură pentru asigurarea unei creșteri durabile  a economiei agrare  și nivelului de trai a populației de la sate;

 

2.3.Introducerea cotei “0 %” la impozitul pe venit  pentru Producatorii agricoli Micro, Mici si pentru Cooperativele de intreprinzatori pe o perioada de cel putin cinci ani.

3. Crearea accesului echitabil la subvenții de stat prin:

 Stabilirea prevederilor legale cu privire la subventionare, care sa prevada cota de 3% din PIB, sau cel puțin 5%  din valoarea  cheltuelilor  bugetare, pentru crearea Fondului de Subventionare;

Majorarea Fondului pentru subventionarea producatorilor agricoli, in bugetul de stat pentru 2024 până la 3,0 mlrd. Lei;

Restituirea lunară catre producatorii agricoli a TVA acumulat în conturile producătorilor agricoli  după o  procedură  simplă  și eficientă;

Pregătirea aplicării  noțiunii  de  Dimensiune  Economică  a  exploatațiilor  agricole  pentru  clasificarea  lor  în  politica  de  subvenționare  în agricultură către sfîrșitul a. 2024;

Aprobarea si finantarea schemelor de plati directe la hectar de la 01 iulie 2024;.

Modificarea Legii cu privire la subvenționarea în agricultură și spațiul rural cât și a Regulamentelelor de subvenționare, ținând cont de propunerile asociațiilor de fermieri;

Modificarea Hotărârii Guvernului nr.836 din 18.11.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea de plati directe pentru cap de animal Punct 6. „Sunt pasibile pentru plata directă animalele înregistrate şi exploatate în fermele zootehnice amplasate în extravilan si intravilan – femelele cu vârsta de cel puţin 12 luni, întreţinute într-un efectiv de minimum   2 capete vaci şi juninci, 50 de capete de oi şi mioare specializate pentru producţia de lapte, 30 de capete de oi şi mioare specializate pentru producţia de carne, 30 de capete de capre şi căpriţe”.

4.Eliminarea tuturor plăților pentru serviciile acordate fermierilor si producatorilor agricoli de instituțiile statului;

5. Compensarea cheltuielilor administrative ale Cooperativelor pe o perioadă  de cel putin 5 ani de la infiintarea lor  în  baza  unor  norme  și regulamente  elaborate de către MAIA  și  consultate  cu  organizațiile profesionale din

6. Adoptarea Legii privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura.

7. Adoptarea Legii supermarketelor, care sa prevada ca cel putin 50% din produsele agroalimentare comercializate in supermarkete sa fie de origine autohtona. (Transpunerea in legislatia RM a DIRECTIVEI (UE) 2019/633 a PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI EUROPEI din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar”) 

 8. Adoptarea  Legii cu privire la impozitul unic in agricultură.

 9. Adoptarea Legii  cu privire la pensionare în agricultură (sau modificarea actualei legi),  care sa asigure o pensie decenta pentru 

 10. Excluderea art.90 p.( 3.5) din Codul Fiscal, care prevede retinerea impozitului pe venit din platile efectuate in folosul persoanelor fizice.

 11. Sa se modifice articolul 96  din Codul Fiscal,  ca cota redusa de 8% sa se aplice asupra bazei de impozitare pentru produsele agricole primare, pentru alimente, pentru comercializarea alimentelor angro si cu amanuntul.

Agenţii economici, producători agricoli şi producători de zahăr care livrează pe teritoriul ţării producţie de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, producţie de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată şi zahăr din sfeclă de zahăr ca producţie de fabricaţie proprie, cu titlu de excepţie, achită la buget doar 40% din suma T.V.A. calculată aferentă acestor livrări conform art. 96 lit. a).

 (2)Restul de 60% din suma T.V.A. înregistrată şi acumulată rămîne la dispoziţia agentului economic producător agricol sau producător de zahăr şi va fi folosită exclusiv pentru extinderea şi dezvoltarea capacităţii de producţie a întreprinderii.

12. Pe ambalajul produselor agro-alimentare să fie indicată proviniența: ”produs natural” sau ”produs artificial”.

13. Produsele agro-alimentare pentru instituțiile preșcolare, de învățămînt, instituții din domeniul ocrotirii sănătății, instituții de stat ce țin de Ministerul Apărării, Ministerul de interne, Ministerul Justiției, alte ministere, vor fi achiziționate prin intermediul achizițiilor publice, doar de la producătorii autohtoni, însoțite de acte de proveniență și de calitate.

14. Mentinerea in Legea Nr.1308 din 25.09.1997 ”Privind pretul normativ si modul de vanzare-cumparare a pamintului” a restrictiei vânzării terenurilor agricole strainilor, inclusiv si intreprinderilor cu participarea capitalului strain si a fondatorilor nerezidenti ai RM.

 15. Adoptarea Legii care să prevadă că Fermierul – Debitorul poate opta prin solicitarea transmisă creditorului să suspende obligația de plată a datoriilor restante, precum și ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, pentru o perioadă care să nu depășească data de 31 decembrie 2024. Creditorul acordă facilitatea de suspendare a obligației debitorului de plată a creanțelor restante precum și la plata tuturor componentelor creditului respectiv rate de principal, dobânzi și comisioane, pe perioada stabilită conform opțiunii debitorului.

 16. Adoptarea Legii Cooperatiei Agricole (vedeti Legea Cooperatiei Agricole nr.566 din 9 Decembrie 2004 din Romania )

17. Adoptarea sprijinului pentru Cooperativele Agricole pe o perioada de 5 ani de la data intrarii in productie:

 Scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole care proceseaza produsele agricole;

  1. b) scutirea membrilor cooperativelor agricole de la plata impozitului pe cladiri si pe terenurile utilizate pentru productia valorificata prin/catre cooperativele agricole;
  1. c) scutirea membrilor cooperativelor agricole de la plata impozitului pe arenda in cazul terenurilor luate in arenda de catre cooperativele agricole de la aceștea.

 18. Implementarea Legii Cooperatiei Agricole prin crearea Centrelor Agroalimentare similare Centrului Agroalimentar- Cooperativa Agricola UNIREA GOSPODARILOR din Romania ( Gospodariile Taranesti –bazine legumicole, pomicole, viticole, animaliere; Fabrici de procesare; Depozite Frigorifice pentru produse agroalimentare; Retea proprie de magazine si Platforma on-line )

 Adoptată la Adunarea Generală a  FNFM  din  23.02.2024

                                                           

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here